Pre záujemcov o pôsobenie v oblasti vzdelávania

Pre záujemcov o pôsobenie v oblasti vzdelávania

Milí priaznivci vzdelávania,

dávame Vám do pozornosti publikáciu Centra vedecko-technických informácií, ktorá by mohla byť užitočná pre všetkých, ktorí chcú pôsobiť v oblasti vzdelávania ako aj pre osoby, ktoré sa chcú aj po skončení formálneho vzdelávania vzdelávať naďalej. V publikácii nájdete rozsiahly zoznam vzdelávacích inštitúcií a ich vzdelávacích aktivít.  Publikácia bola spracovaná na základe údajov zo štatistických výkazov, ktoré boli poskytnuté zo strany vzdelávacích inštitúcií za rok 2019. Publikáciu si môžete prečítať TU.