SÚŤAŽ O KURZ LEKTOR V HODNOTE 350 €!

SÚŤAŽ O KURZ LEKTOR V HODNOTE 350 €!

Pravidlá súťaže:

Usporiadateľ súťaže: Asociácia lektorov a kariérnych poradcov, Partizánska cesta 97, 974 01  Banská Bystrica

Trvanie súťaže: 4.8.2020 – 24.8.2020

Žrebovanie: 25.8.2020

Účastník súťaže: Účastníkom súťaže sa môže stať akýkoľvek fanúšik Asociácie lektorov a kariérnych poradcov na Slovensku po splnení súťažných podmienok. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Účastník súťaže dáva súhlas s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči nemu žiadne záväzky.

 

Podmienky účasti v súťaži:

Zapojte sa aj Vy do súťaže o kurz Lektor v hodnote 350 €.  Je to jednoduché! Dajte „Like“  príspevku na facebooku  a do komentára  pod príspevkom napíšte ktorá vlastnosť/schopnosť alebo zručnosť podľa Vás nesmie chýbať skvelému lektorovi.  A ste v hre!

Výhercovia, žrebovanie a ceny

Výhercom sa stane vyžrebovaný účastník súťaže. Zlosovanie výhercu sa uskutoční dňa 25.8.2020 prostredníctvom generátora náhodných čísel.

Výherkyňou súťaže sa stala Darina Mikušová so svojim 46. komentárom v znení: „Kreatívnosť, zmysel pre humor a záujem o spätnú väzbu.“, Pani Mikušová splnila všetky podmienky účasti v súťaži. Srdečne gratulujeme!

 

Súťaží sa o:

Kurz Lektor v hodnote 350 €, ktorý sa zrealizuje v jesennej sezóne 2020. Účastník si môže vybrať účasť na 1 z nasledovných kurzov :

Bratislava 28.9. – 21.10.2020

Banská Bystrica 15.10. – 6.11.2020

Banská Štiavnica 19.10. – 24.11.2020

Košice 26.10. –  23.11.2020

 

Oznámenie výhry

O výhre bude výherca oboznámený dňa  25.8.2020 prostredníctvom správy na facebooku. Meno výhercu bude zverejnené dňa 25.8.2020 na facebookovom profile Asociácie lektorov a kariérnych poradcov a na stránke www.alkp.sk.

Práva usporiadateľa:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené, alebo nie. Cenu nemôže vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnil, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru cien. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie.

Vyhlásenie ALKP k súťaži: SÚŤAŽ O KURZ LEKTOR V HODNOTE 350 €!  nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná a spravovaná spoločnosťou Facebook a nie je s ňou nijako spojená.