Spoločné stretnutie mentorov a mentees II.

Spoločné stretnutie mentorov a mentees II.

Náš mentoringový projekt Učíme sa navzájom  sa blíži do finále a my sme 21. 9. 2023 v Banskej Bystrici zorganizovali spoločné stretnutie všetkých zúčastnených 🙂

Program sme mali naplánovaný nasledovne:

 • Projektové finále
 • Realizované a rozpracované projektové aktivity
 • Aktivity mentees
 • Mentees – pred rokom a teraz.
 • Práca mentorov
 • Obed
 • Brainstorming
 • Odovzdávanie osvedčení
 • Sieťovanie

Stretnutie sme otvorili rekapituláciou celého projektu, sumarizáciou kvantitatívnych projektových výstupov (ukončených a rozpracovaných) a diskusiou o kvalitatívnych cieľoch projektu, ktoré sa nám vďaka tomuto projektu podarilo dosiahnuť.

Program stretnutia pokračoval aktivitami, ktoré si pripravili  mentees pre všetkých zúčastnených. Každý z mentee mal svoju školiacu časť. Jej cieľom bolo uchopenie skupiny zo strany mentees, vedenie aktivity na spoznanie. Podobnú aktivitu si pred rokom pripravili mentori pre mentees. Mentees majú za sebou takmer rok mentoringového programu, ich lektorské vedenie bolo sebaisté.  Po aktivitách mentees pokračovali ďalej s odpoveďami na otázky:

 • Témy ktorým som sa chcel venovať a venujem sa teraz
 • Moja cieľová skupina bola / je
 • Forma (workshopy, semináre, hodinové, celodenné)
 • V dĺžke…
 • Čo som zmenil…
 • Čo ma blokovalo….
 • Čo ešte potrebujem zmeniť..

Popoludňajší program sa niesol v duchu spätných väzieb mentorov, ich postrehov v práci mentora a novými podnetmi, ktoré sme získavali vďaka doplneniam začatej vety: „V pozícii mentora by mi pomohlo, keby…. “

Mentori už majú prvé skúsenosti so svojimi mentees za sebou, teraz je ten správny čas obzrieť sa späť, re – vystavať pravidlá a nastavenia. Keďže jedným z projektových vízií bolo aj zavedenie mentoringových služieb do ponuky ALKP, informácie od mentorov i mentees sú pre nás veľmi cenné. Prezenčné stretnutie sme preto využili na spoločný brainstorming, ktorého cieľom bolo  zbieranie inšpirácií pre poskytovanie mentoringu ALKP. 

Spoločné stretnutie sme zavŕšili diskusiou a odovzdávaním osvedčení  o absolvovaní mentoringového programu. Prítomnosť všetkých mentorov z rôznych častí Slovenska sme zároveň využili na zhotovenie veľmi podstatného výstupu projektu – natáčanie videí mentorov na jednotlivé témy lektorských zručností, ktoré veríme, že budú všetkým lektorom k dispozícii už čoskoro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento článok vydáva Asociácia lektorov a kariérnych poradcov v rámci propagácie projektu  We learn from each other  (WLEO) programu Erasmus + spolufinancovaný Európskou úniou. Obsah tohto článku nemusí nevyhnutne predstavovať oficiálny názor ani stanovisko Európskej únie.

Kód projektu: 2021-1-SK01-KA210-ADU-00003499