Som dobrý/á lektor/ka?

K napísaniu tohto blogu nás priviedla skúsenosť z minulého týždňa. Ako zástupcovia Asociácie lektorov a kariérnych poradcov sme sa zúčastnili nakrúcania inštruktážnych videí o lektorskej práci. Celé sa to dialo pod hlavičkou Národného ústavu celoživotného vzdelávania. Spomínané videá budú použité ako  dištančné študijné materiály  pri vzdelávaní budúcich lektorov.

V úvodných slovách na web stránke Asociácie lektorov a kariérnych poradcov píšeme, že lektorovaniu sa venujeme dlhé roky. Niekto viac niekto menej, ale jednoducho dlhoročnú prax  máme. Skúseností by sme teda vedeli rozdávať a rozprávať o nich dlhé hodiny.

Minulý týždeň sme však zažili niečo pre nás úplne nové. Zúčastnili sme sa profesionálneho nakrúcania, ktoré bolo pomerne náročné a vyčerpávajúce. Podobne ako práca lektora. Počas nakrúcania sme si opäť uvedomili aká je práca lektora zodpovedná a náročná. Mnohé situácie nám počas nakrúcania nastavili zrkadlo.

A tak nás prirodzene napadli otázky:

„Som dobrý/á  lektor/ka?“, „Na základe čoho to môžem tvrdiť?“, „Naozaj som?“

Uvedomujeme si, že konštatovanie „som dobrý lektor“ je veľmi subjektívne. Kedy môže lektor o sebe povedať, že je dobrým lektorom? V odbornej literatúre nájdete mnoho poučiek a odporúčaní, podľa ktorých sa snažíme pracovať.

Ak si podobnú otázku kladiete aj vy, odpovede aká je naša predstava o dobrom lektorovi nájdete v nasledujúcom texte, ktorý má byť pokusom akéhosi zhrnutia kľúčových kompetencií lektora.

  1. Hlavná zásada dobrého lektora – je profesionál. Problematiku, ktorú prednáša ovláda, je v nej odborník.  Dáva príklady z praxe. Nemalo by sa stávať, že lektor sa v problematike nevyzná, alebo, že jeho vedomosti sú dokonca na nižšej úrovni ako vedomosti jeho auditória. V takomto prípade lektor veľmi rýchlo stráca prirodzený rešpekt a vážnosť.
  2. Ďalším dôležitým aspektom dobrého lektora je, že dokáže o danej veci správne a pútavo hovoriť. Mal by dokázať upútať poslucháča pozornosť a hovoriť zrozumiteľne a nepoužívať príliš veľa cudzích slov, ak to nie je nevyhnutné. Bez výnimky platí, že každú tému je možné podať pútavo a atraktívne.
  3. Dobrý lektor by sa mal na každú lekciu vopred pripraviť. Nezáleží na tom, či vyučuje predajné zručnosti či etiku. Chod každej hodiny by mal mať pevne v rukách.  Mať pripravený scenár napr. dvojdňového školenia  má zmysel aj z pohľadu orientovania sa v téme. Lektor tak vie, čo už z problematiky odznelo.  Získava aj časový prehľad a prispôsobuje tak tempo svojej práce.
  4. Lektor musí o seba dbať. Lektor by však nemal byť nejako extravagantne oblečený či učesaný, aby zbytočne odvádzal pozornosť svojich poslucháčov.
  5. Správny lektor by mal mať osobný prístup ku každému členovi skupiny zvlášť. Mal by vedieť odhadnúť kedy povzbudiť, kedy naopak svoju skupinu upokojiť. Nemal by k svojim zverencom pristupovať ako k celku, ale vnímať individualitu každého účastníka vzdelávania.
  6. Veľmi dôležitou vlastnosťou každého lektora je trpezlivosť. Aj práca s dospelými účastníkmi vzdelávania si vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti. Trpezlivosť znamená aj viac krát opakovať informácie, ktorým účastníci vzdelávania neporozumeli ako aj niekoľko krát opakovať odpovede na podobné otázky. Nie je hanbou ak lektor na niektorú z otázok nevie odpovedať. Profesionálny lektor ju však zodpovedanú nenechá a informáciu poskytne dodatočne.
  7. Dobrým lektorom by mal byť človek, ktorému nie sú cudzie vlastnosti ako humor, čestnosť, kreativita.  Mal by dokázať zaujať natoľko, že aj keby ste uprostred kurzu zistili, že daná problematika  z nejakého dôvodu nie je pre vás zaujímavá, napriek tomu kurz dokončíte, aby ste sa mohli stretávať s tým skvelým a zábavným lektorom.
  8. Čas a lektor. Práca s časom v lektorskej práci je mimoriadne citlivá záležitosť. Začať a skončiť prácu v stanovených časových intervaloch je znakom profesionality. Lektorovi sa nesmie stať, že nedodrží čas prestávky, ktorý sám stanovil.
  9. Lektor má byť voči účastníkom vzdelávania naladený priateľsky a ústretovo. Dokáže ich počúvať a vnímať atmosféru a náladu, v ktorej sa skupina nachádza. Profesionálny lektor je empatický.
  10. Dobrý lektor v prípade potreby odpovie, pomôže v rámci jeho kompetencií účastníkovi vzdelávania aj po ukončení školenia. Týka sa to však odprednášanej problematiky.

Predpokladáme, že po prečítaní týchto kompetencií, či zručností ste si pri mnohých povedali: „Áno spĺňam, nie je problém“.  Ak je to tak, tešíme sa s Vami ale nezabúdajme, že stále existuje priestor na zlepšovanie sa a ďalšie učenie sa. Veríme, že Asociácia lektorov a kariérnych poradcov vám vo vašom odbornom raste bude nápomocná.