Ako bolo na Prvom workshope ALKP

Ako bolo na Prvom workshope ALKP

Prvý workshop Asociácie lektorov a kariérnych poradcov sa konal v dňoch 29. – 30.11. 2013 v Penzióne na slnečnej stráni vo Vyhniach. Workshop svojou účasťou podporilo 14 účastníkov a účastníčok, ktorým sa venovalo 5 spíkrov v jednotlivých blokoch. Všetci zúčastnení ocenili príjemné prostredie penziónu ako aj okolitej prírody.

Slávnostné otvorenie workshopu

Workshop začal slávnostným príhovorom prezidentky ALKP Emílie Jánovej Lopušníkovej, v ktorom prezentovala hlavnú misiu ALKP ako aj históriu, súčasnosť a výzvy do budúcnosti. Vo svojej prezentácii sa zamerala na sumarizovanie a prehľad aktivít, ktoré ALKP už zrealizovala. Informovala o tom, že ALKP zaznamenala 50 registrovaných profilov lektorov a kariérnych poradcov, z toho 35 profilov je aktívnych (zobrazujú sa na web stránke). ALKP sa podarilo sprostredkovať už 8 pracovných príležitostí.  Taktiež sa podarilo vybudovať webovú stránku, Etický kódex ALKP. Lektorom a kariérnym poradcom pravidelne ponúkame podklady pre vzdelávanie, akreditovali sme kurzy pre budúcich lektorov a kariérnych poradcov.

Prvým pozvaným spíkrom, ktorý sa pred publikom prezentoval bol Tomáš Šprlák. Pracuje pre Európsku federáciu centier bilancie kompetencií a kariérového poradenstva (www.fecbop.eu), kde má na starosti medzinárodné vzťahy v regióne strednej a východnej Európy. Je koordinátorom projektu zavedenia kariérového poradenstva – bilancie kompetencií na úrady práce v SR. Na workshope prezentoval svoje skúsenosti z oblasti kariérneho poradenstva, ktoré získal vo Francúzsku.

Prvý spíker workshopu – Tomáš Šprlák

Druhý deň workshopu so svojou prezentáciou otvorila Mária Kubišová, ktorá sa venuje vzdelávaniu dospelých od roku 1992. Neúnavne propaguje vzdelávacie aktivity  v oblasti orientácie na trhu práce, profesijnej orientácie, kľúčových kompetencií, rozvoja osobnosti, bilancie kompetencií, jazykových a počítačových zručností. Prináša nové nástroje na riešenie zamestnanosti pre Slovensko ako Bilancia kompetencií z Rakúska, zážitkové poradenstvo zo Švajčiarska, Cvičné firmy zo Švajčiarska, o ktorých hovorila vo svojej prezentácii.

Mária Kubišová pri aktivite so skupinou

Program druhého dňa workshopu pokračoval témou Marketing a biznis trendy v roku 2013. Zaujímavú prezentáciu z oblasti marketingu nám ponúkla Silvia Milová, ktorá sa už 15 rokov venuje lektorovaniu, podnikaniu a marketingu. Poskytuje marketingové služby a poradenstvo pre malé a stredné firmy, organizuje marketingové workshopy a kurzy. Vo svojom vystúpení sa venovala vývojovým trendom v marketingu.

Silvia Milová informuje o trendoch v marketingu

Zuzana Almáši Koreňová dostala na Prvom workshope ALKP priestor pre prezentáciu ako štvrtá spíkerka. Je lektorkou v oblasti mediácie, rovesníckej mediácie, rodovej rovnosti, prevencii sociálno-patologických javov, alternatívnych foriem výchovy a vzdelávania. Zároveň je aj zriaďovateľkou Súkromnej materskej školy Montessori vo Zvolene a autorkou niekoľkých výchovno-vzdelávacích projektov. Vo svojej prezentácii sa venovala prehľadu aktivít, ktorým sa venuje.

Zuzana Almáši Koreňová prezentuje svoje aktivity

Súčasťou workshopu boli aj samostatné prezentácie účastníkov a účastníčok na nimi vyžrebované témy (prevažne z oblasti mäkkých zručností). Úlohou prezentujúcich bolo pripraviť krátke ukážky z lektorskej práce. Táto úloha účastníkov a účastníčky nezaskočila a vyžrebovaných tém sa aktívne a bez problémov ujali. Ich prezentácie boli zároveň členskou „vstupenkou“ do ALKP.

Účastníčky workshopu v akcii

Poobedný program lektorovala prezidentka ALKP Emília Jányová Lopušníková. Pre osvieženie workshopu si vybrala outdoorovú aktivitu, súčasťou ktorej bola prechádzka po blízkom okolí penziónu. Cieľom aktivity bolo poznanie vnútorného potenciálu a pomenovanie vlastnej vízie a misie jednotlivca.

Outdoodová aktivita pod vedením Milky Lopušníkovej

Záverečný blok workshopu bol venovaný informáciám, ktoré súviseli s činnosťou ALKP. Venovali sme priestor diskusii, počas ktorej boli zodpovedané mnohé otázky účastníčok a účastníkov. Diskusie sa venovali ďalšej budúcnosti ALKP, informáciám o členstve v ALKP, ďalšom workshope a pod. Odprezentovaná bola aj spolupráca ALKP s Národným ústavom pre celoživotné vzdelávanie v Bratislave. S veľkým záujmom sa stretla informácia o pripravovanom vzdelávaní v programoch Lektor ďalšieho vzdelávania a Manažér ďalšieho vzdelávania. Nasledovalo vyplnenie dotazníkov spätnej väzby a záver workshopu.

Z dotazníkov spätnej väzby na workshop vyberáme:

„Mohla som spoznať skvelé lektorky…“
„Zaujala ma veľmi krásna a priateľská atmosféra, profesionalita spíkrov a množstvo informácií“
„Dobrý výber tém a prezentácie účastníkov“
„Nenútený ale pracovný prístup, pomerne dobré tempo, workshop nestrácal dynamiku“

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na workshope zúčastnili a aj tým, ktorí nemohli prísť za podporu myšlienky Asociácie lektorov a kariérnych poradcov. Budeme Vás včas informovať o ďalších pripravovaných akciách.  Fotogalériu z tejto akcie nájdete na našej webovej stránke ako aj na facebookovom profile.