dobrý lektor Asociácia lektorov a kariérnych poradcov

Som dobrý/á lektor/ka?

K napísaniu tohto blogu nás priviedla skúsenosť z minulého týždňa. Ako zástupcovia Asociácie lektorov a kariérnych poradcov sme sa zúčastnili nakrúcania inštruktážnych videí o lektorskej práci.

OD ALKP | Aktuality
DETAIL