Rozhovory s lektormi

Rozhovory s lektormi

Lákame Vás na príjemné čítanie.  Nech sa páči, začítajte sa  do rozhovoru  o práci lektora, rituáloch, začiatkoch… A pokojne si vychutnajte
svoju kávu 🙂

Ďakujeme za rozhovor lektorkám a členkám ALKP, PaedDr. Elene Moravčíkovej,  ACC (ICF) a Mgr. Silvii Langermann, PCC

Príjemné čítanie prajeme. 

1. Kto Vás doviedol k lektorovaniu?

PaedDr. Elena Moravčíková, ACC (ICF)

Životná skúsenosť, je príjemné vidieť, ako vaše skúsenosti sú osožné a užitočné iným. Začala som s tým po ukončení  VŠ a stále ma to neprestalo baviť.


Mgr. Silvia Langermann, PCC

K lektorovaniu som sa dostala prirodzene a postupne. Klienti na koučingových sedeniach sa chceli dozvedieť viac o rôznych témach a majitelia spoločností posunúť vlastné tímy ľudí aj formou školení na mieru.

 
2. Tvorí lektorovanie gro Vašej práce alebo rozkladáte sily aj do iných oblastí?

PaedDr. Elena Moravčíková, ACC (ICF)

Lektorovanie je dôležitou súčasťou mojej práce, ktorú rozkladám aj do koučingu a poradenstva v oblasti ľudských zdrojov

Mgr. Silvia Langermann, PCC

Môj celý pracovný týždeň môžem v krátkosti rozdeliť na aktivity: biznis koučing, lektorovanie, life koučing, partnerská poradňa a tiež pomoc v treťom sektore.


3. Čo Vám práca lektora dáva a v čom Vás naopak frustruje?

PaedDr. Elena Moravčíková, ACC (ICF)

Táto práca je pre mňa stále „výzvou“ pracovať na sebe, zdokonaľovať sa, študovať,… Frustruje ma, ak vzdelávaniu neprikladá niekto význam a dôležitosť.


Mgr. Silvia Langermann, PCC

Čo si veľmi vážim na profesii lektora a kouča je fakt, že som prakticky donútená stále sa učiť a zdokonaľovať širokú paletu informácií. Z čoho som naopak niekedy smutná, je napríklad prípad, keď ma klient žiada o manipuláciu jeho tímu, čo je nepredstaviteľné.
 
            
4. Máte svoje rituály pred školeniami a po nich, ktoré Vám pomáhajú v práci?

PaedDr. Elena Moravčíková, ACC (ICF)
Zvyčajne si pár dní pred školením prejdem celé školenie, skontrolujem pomôcky, materiály a potom sa snažím „nacítiť“ na skupinu, ktorá ma čaká.


Mgr. Silvia Langermann, PCC
Samozrejme, pravidelne sa na školenie pripravujem a po školení vyhodnocujem, sledujem aj spätnú väzbu účastníkov, ale nerobím to ako rituál. V osobnom živote mám rituály rada, či už  spoločnú modlitbu ráno, alebo spoločnú večeru s rodinou.


5. Čo by ste odporučili človeku, ktorý má lektorský talent, ale nevie na akú oblasť sa v školeniach zamerať ?

PaedDr. Elena Moravčíková, ACC (ICF)
Nakoľko som kouč, tak koučing.:) Každý človek vie najlepšie, čo je preňho vhodné. Prostredníctvom koučingu nájde vždy odpovede a otvorí tie správne dvere.


Mgr. Silvia Langermann, PCC
Hlavne, aby mal lektor radosť z toho, že prednáša. Zameranie na určité oblasti súvisí s osobnosťou lektora, ale aj s jeho špecifikáciami. Každý by si mal nájsť oblasť, ktorá ho zaujíma, v ktorej sa cíti ako doma, pretože lektorovanie by malo byť prirodzené a nenútené.