Newsletter č. 6: Svojpomoc podnikov pri vstupe na zahraničné trhy

Newsletter č. 6: Svojpomoc podnikov pri vstupe na zahraničné trhy

Áno, i to je jedno zo zistení realizovaného prieskumu o skúsenostiach malých a stredných podnikov, podnikateliek či potenciálnych podnikateľov v prihraničnej slovensko-maďarskej oblasti so službami na podporu podnikania a internacionalizácie. Ale po poriadku.

Práve prieskumom, ktorý realizovali partneri na Slovensku a v Maďarsku, sa projekt CORD posunul do svojej ďalšej fázy. Štatistiky totiž ukazujú, že malé a stredné podniky, ktoré pôsobia medzinárodne, sú produktívnejšie, inovatívnejšie a zamestnávajú viac skúsených pracovníkov, než podniky zamerané len na domovský trh.

Podnikateľské prostredie na Slovensku a v Maďarsku navyše za zvyškom Európy zaostáva v zavádzaní stratégie Small Business Act, ktorá je zameraná aj na podporu expanzie na zahraničné trhy.

Projekt CORD sa vo svojom prieskume zameral na existujúce služby na podporu podnikania a zbieral tiež údaje o vzťahoch malých a stredných podnikov, startupov a žien podnikateliek k expanzii do zahraničia. Celú správu vám ešte prinesieme, zatiaľ však by sme vás radi upozornili na niektoré zo zistení.

V cieľovej skupine potenciálnych podnikateľov ich 19% plánuje vstúpiť na zahraničný trh v období 1 roka od založenia firmy, 21,4 % v období troch rokov, 33,3 % sa ešte nerozhodlo, 21,4 % neplánuje vstúpiť na zahraničný trh vôbec a zvyšok chce vstúpiť na zahraničný trh až po troch rokoch.

Zaujímavými dátami je aj správanie malých a stredných podnikov pri vstupe na zahraničné trhy. Viac ako 57 % opýtaných expandovalo na zahraničný trh svojpomocne, 14,3 % konzultovalo so zahraničnými partnermi alebo ambasádami, 14, 3 % využilo rady a odporúčania známych a 14,3 % využilo profesionálne konzultantské služby.

Zaujímavé zistenia, že? Znamená to, že u nás služby na podporu internacionalizácie neexistujú, nefungujú alebo len o nich ľudia nevedia?To, ako aj viac ďalších a podrobnejších informácií vám prinesieme v nasledujúcich číslach.

Zaujímavé články o podnikateľských zručnostiach:

Mapa k vášmu úspechu na jednej strane. Vytvorte si Business Model Canvas

Pomôžte svojmu biznisu na ceste k úspechu. Tipy pre písanie podnikateľského plánu (časť 1.)

Pomôžte svojmu biznisu na ceste k úspechu. Tipy pre písanie podnikateľského plánu (časť 2.)

Dokážete svoj biznis nápad zrealizovať? 5 tipov, ako si overiť potenciál vášho produktu

Chcete začať podnikať? Poradíme vám, ako identifikovať zákazníkov a potenciálny trh

Zaujímavé podujatia:

Veľkonočný jarmon Regionálny produkt – v dňoch 13. -14. apríla 2019 sa uskutoční v shopping centre Európa v Banskej Bystrici  veľkonočný jarmok Regionálny produkt. Kúpou regionálneho roduktu podporujete udržiavanie kultúrneho dedičstva, oživovanie tradícií,  posilňujete miestnu ekonomiku a vytváranie emocionálneho vzťahu k danému územiu (VIETE KOMU POMÁHATE).

Kariérne poradenstvo – vzdelávanie akreditované MŠVVaŠ SR – 92 hodín, 29. 3. 2019, Bratislava – až 80% ľudí nepracuje v odbore, ktorí vyštudovali a musí sa učiť robiť niečo iné ako absolvovali v škole. Niečo, čo vyžaduje/ponúka pracovný trh. Koniec koncov niektoré povolania úplne zanikli a iné, nové vznikajú. Aj preto je potrebné sa neustále vzdelávať a prispôsobovať sa podmienkam trhu. Skúste náš kurz Kariérne poradenstvo, obohaťte svoj osobný rozvoj a získate nové odborné vedomosti.

Lektor – obdorné akreditované školenie – 14. 3. – 6. 4. 2019, Banská Bystrica – môžeme prečítať úžasné knihy, vypočuť si skvelé audionahrávky, či sledovať perfektné vzdelávacie webináre. Nič však nenahradí stretnutia so živými ľuďmi, od ktorých sa môžeme učiť. Štúdium lektorských zručností, prax v lektorovaní, striedanie účastníkov vzdelávania a lektorských skupín dáva lektorovi priestor na cibrenie si vlastných schopností a sebadôveru. Skutočný lektor však nejde po povrchu. Záleží mu na kvalite a vie, že praxi v lektorských zručnostiach sa nenaučí doma s podkladmi pre dištančné vzdelávanie. Vie, že sa potrebuje učiť od „živých ľudí“.

Kurz ticha – 10. 4. 2019, Banská Štiavnica – učia nás žiť tu a teraz, hovoria o vedomej prítomnosti. Na to, aby sme vnímali TU a TERAZ, je nevyhnutné stíšiť sa, upokojiť myseľ a využiť silu ticha. Zabudnúť na minulosť, prestať sa sústrediť na budúcnosť… Stať sa len pozorovateľom vlastnej mysle. Byť vnímavejším na prítomný moment…

Od dizajnu po recykláciu – praktický seminár k téme plastov

Psychológia predaja – nájdi recept na každého zákazníka

Nebojte sa ísť vlastnou cestou!

Komunikácia v biznise

O ďalších aktivitách vás budeme priebežne informovať. Ďakujeme vám za vašu podporu.