Rozhovor s kariérnou poradkyňou

Rozhovor s kariérnou poradkyňou

Lákame Vás na rozhovor s kariérnou poradkyňou.  O začiatkoch, klientoch, o voľbe životného povolania…no veď sa len začítajte. A pokojne si vyložte nohy hore a dajte si kávu alebo čaj. Príjemné čítanie 🙂

Na naše zvedavé otázky odpovedala Ing. Ivana Čopová, členka Asociácie lektorov a kariérnych poradcov. Jej profil nájdete tu

1. Ako ste sa dostali k práci kariérnej poradkyne?
Vlastná skúsenosť so zmenou zamestnania, spojená so sklamaním a bezmocnosťou, ma priviedla k poznaniu, že by sa mi ľahšie prehádzalo týmto procesom s niekým, kto mi rozumie, vie mi poradiť a namotivovať ma. Náhodou mi prišiel do cesty akreditovaný kurz Kariérneho poradenstva a zrazu všetko do seba zapadlo ako puzzle.

2. Akí klienti k Vám prichádzajú najčastejšie? Ide o žiakov a študentov, ktorí sa rozhodujú  kam na školu,  o dospelých, ktorí potrebujú pomôcť s výberom zamestnania/zvládaním svojej profesie alebo o ľudí v zrelom veku, ktorí chcú od piky zmeniť svoj pracovný život?

Klienti prichádzajú zo všetkých kategórií avšak najviac sú to ľudia, ktorí chcú zmeniť svoj pracovný život. Sú to klienti, ktorí rozhodujú sami za seba a vedia prečo potrebujú kariérneho poradcu.  Žiaci a študenti nechodia sami z vlastnej vôle, za nich rozhoduje škola alebo rodič. Táto skupina však potrebuje viac informácií o kariérnom poradentve a jeho výhodách.

3. Dá sa vôbec „trafiť na prvú“ voľba životného povolania?

Čo je to životné povolanie? Výber povolania je súčasťou životných zmien a vyvíja sa rovnako ako človek. Určite sa nájde niekto, kto si vyberie povolanie na celý život, avšak asi to bude úzka skupina ľudí. Väščina ľudí mení zamestanie a pracovné zameranie viac krát za život a táto zmena môže byť aj veľmi radikálna. Zvládnuť takúto zmenu je vždy výzva.

4. Zmenili sa v posledných rokoch požiadavky klientov kariérneho poradenstva?

Kariérne poradenstvo je relatívnou novinkou na našom trhu a vzniklo práve zo zmien požiadaviek klientov. Zjavná zmena je aj v tom, že pridádza stále viac klientov hľadajúcich celkovú zmenu pracovného zamerania. Je to proces, ktorý vyžaduje svoj čas a kariérny poradca poskytuje podporu klientovi v tom, že mu pomáha pracovať na tejto zmene vedome.

5. Čo by ste vo všeobecnosti odporučili ľuďom, ktorí dlhodobo chcú zmeniť prácu, ale nevedia, čo chcú robiť?

Myslím si, že je veľmi dôležité vzdelávanie a spoznávanie samého seba. Vedomosti a vedomá práca na sebe dokážu nájsť mnohé odpovede.Zmena práce je vlastne výsledkom vývoja, ktorým každý z nás zákonite prechádza. Táto potreba prichádza v momente, kedy sa človek nachádza na tzv. „križovatke“, prechodom ktorej sa vlastne samotná zmena udeje.
 

Ďakujeme za rozhovor 🙂