Rozhovor o koučingu, životnej rovnováhe a vnútornom pokoji

Rozhovor o koučingu, životnej rovnováhe a vnútornom pokoji

„Život bez ťažkých životných situácii, ale i tých radostných, je nudný a nebezpečný, pretože nás nemotivuje vyvíjať sa a porozumieť mu“ hovorí Alexandra Arendášová, certifikovaná koučka, lektorka, mentorka a konzultantka, ktorá sa v súčasnosti venuje životnému koučingu a konzultáciám so zameraním na osobnostný rozvoj klienta. Jej profil si môžete pozrieť tu.

V spoločnom rozhovore sme sa venovali koučingu, životnej rovnováhe, vnútornému pokoju … Veď sa len začítajte 🙂

1. Pani Arendášová, čomu sa v súčasnosti venujete?

V súčasnosti sa venujem životnému koučingu a konzultáciám so zameraním na osobnostný rozvoj klienta. Som koučka a mentorka s vášňou pre rovnováhu a zdravý životný štýl. Ukazujem klientom cestu, ako žiť svoj život v súlade so sebou a okolím bez akýchkoľvek ilúzii a presvedčení.
Život bez ťažkých životných situácii, ale i tých radostných, je nudný a nebezpečný, pretože nás nemotivuje vyvíjať sa a porozumieť mu. Sprevádzam klientov na ceste ich vlastnej vedomej a tvorivej transformácie s láskavosťou a humorom s jasným zámerom – NESTRATIŤ SA NA CESTE.

2. Prečo ste sa rozhodli pre koučing?

V roku 2018 som absolvovala certifikovaný kurz kouča v Business Coaching College. Od tohto momentu sa koučing stal mojou súčasťou a je mojím životným štýlom. Koučingu vďačím za veľa, zmenil môj pohľad na veľa vecí. Na tomto kurze som dostala zrozumiteľný návod ako viesť transformačný rozhovor a množstvo techník, ktoré majú široké využitie v rôznych situáciách v biznise aj živote.
Počas niekoľkomesačného výcviku som si uvedomila, čo som v živote hľadala. Týmto kurzom sa to všetko len začalo. Cesta vedomého rozvoja je predovšetkým o nás samých. Vyžaduje si odhodlanie, správne nastavenie, vytrvalosť a v neposlednom rade nekonečnú dôveru v seba samého. O tom je koučing. Ostatní vás môžu na tejto ceste sprevádzať, motivovať alebo učiť, ale prácu za vás nikto nespraví. Každý je tvorcom svojho života a ani si to nemusí uvedomovať.
Dospela som k vedomému rozhodnutiu odísť z bežného zamestnania a začať si vytvárať svoj vlastný biznis. Rozhodla som sa založiť si vlastné podnikanie. V súčasnosti podnikám a venujem sa osobnému rozvoju ľudí prostredníctvom životného koučingu a konzultáciám. Klientom je každý, kto má záujem o osobný rozvoj a potrebuje poradiť na svojej ceste životom. Mojím poslaním je ukazovať klientom svetlo tam, kde aktuálne vidia tmu.

3. Stále viac ľudí hľadá v dnešnom uponáhľanom svete rovnováhu, avšak mnohí ju nevedia nájsť, prečo je to tak, kde vidíte problém?

Dnes, v tomto svete sú ľudia zahltení množstvom informácii a cítia sa byť stratení. Nedokážu si vychutnať žiadnu chvíľu bez hnevu, obáv a strachu. Sú zmätení a mnohí nevedia čo s tým robiť. A práve strach, beznádej a obavy spália toľko energie, že potom nevidia riešenie.
Dokázať si zachovať vnútorný pokoj nezávisle na vonkajších okolnostiach, je jeden zo základných predpokladov vnútornej rovnováhy. Rovnováha je jeden z vyšších zákonov, ktorý ovplyvňuje kvalitu života medzi tým, čo dávate a prijímate. Ak chcete zmeniť svet okolo nás, mali by ste najprv zmeniť seba. Potom sa zmení aj váš vzťah k okoliu. Len zdravé a láskyplné vzťahy môžu vytvoriť zdravú spoločnosť, ktorá bude novou alternatívou existujúceho systému.
Ak si dovolíte a vyberiete si pre seba také prostredie a vzťahy, v ktorých budete rásť vo väčšej harmónii a tvorivosti, vtedy si začnete tvoriť život každý jeden deň v súlade so sebou samým a v rovnováhe.
Doprajte si, čo vám robí radosť, buďte za to vďačný a nemajte zlé pocity a myšlienky. Zmeňte svoje myšlienky. Je nemožné zmeniť minulosť, ale budúcnosť si vytvárate každým okamihom prítomnosti.

4. Ako konkrétne môže koučing obohatiť dnešného človeka, ktorý napríklad stratil prácu a nevie sa znova adekvátne začleniť do spoločnosti?

Koučovacie otázky považujem za skvelý nástroj na to, ako si vedome začať tvoriť svoj život. Pomocou koučovacích otázok nájde klient riešenie z každej situácie.
Stačí si to len dovoliť a mať dostatok vnútornej sily na zdolávanie všetkých prekážok.
Ten, kto je pripravený a chce odhaliť svoj skrytý potenciál a inšpirácie, nájsť si prácu, ktorá ho bude baviť a napĺňať, tak rozhodne koučingové rozhovory mu s tým pomôžu.
Na začiatku stretnutia robím s klientom úvodnú konzultáciu, ktorá nám pomôže ujasniť si, čím si klient momentálne prechádza a s čím potrebuje pomôcť. Potom nasleduje koučingové stretnutie, na ktorom sa mu už postupne začnú otvárať príležitosti a klient sa spoznáva na hlbšej úrovni. Je dôležité si uvedomiť svoj hodnotový systém, ktorý určuje vaše hranice. Kladiem dôraz na vedomú prácu s hodnotami, pretože práve z vnútornej sily vychádza prirodzená autorita a vtedy je klient sám sebou a priťahuje práve takých ľudí a situácie, ktoré do jeho života bezpodmienečne patria.
Práve na koučingových konzultáciách spozná klient svoje životné hodnoty, ktoré určujú jeho hranice k sebe samému a k okoliu. Objaví svoje schopnosti, silné stránky, zručnosti o ktoré sa vo svojom živote opiera. Objaví svoju skrytú silu, ktorá ho bude sprevádzať na jeho ceste životom.

5. Ako efektívny je koučing pre riešenie psychických problémov ako je nízke sebavedomie, nedôvera, strach, stres, úzkosti? Je vôbec koučing vhodný? 

Transformačný koučing pomáha ľuďom v rozhodovaní s preberaním vlastnej zodpovednosti vo svojom živote. Jadrom koučovania je predpoklad, že každý z nás má v živote svoju mieru vplyvu na akúkoľvek situáciu vo svojom živote. A preto máme aj vždy možnosť zvoliť si svoju reakciu na stav vecí, ktoré sa nám dejú.
Koučovací rozhovor sa v niečom podobá terapeutickým rozhovorom. Patria sem zručnosti hĺbkového počúvania, nadväzovania vzťahu, techniky a spôsoby kladenia otázok. Primárnym cieľom koučovacích rozhovorov je, že po dosiahnutí uvedomenia si svojich možností nasleduje rozhodnutie o zaujatí stanoviska a rozhodnutie o konaní. Životný koučing je vhodný, ak klient rieši situácie ako sú hľadanie kariérnej alebo životnej zmeny, hľadanie spôsobov ako zredukovať stres, strach a nájsť rovnováhu vo svojom živote, zlepšenie svojho sebavedomia a sebahodnoty a množstvo iných.
Životný koučing je určený pre každého, kto má záujem o hlbšie spojenie sa so sebou samým. Je určený pre toho, kto túži vedome začať tvoriť svoj život bez strachov a limitov a uvedomuje si, že iba on je zodpovedný za svoje myšlienky, činy a postoje.

6. Čo by ste ako skúsená koučka odporučila našim čitateľom – v dnešnej dobe pandémie?

Ak má na tomto svete niečo zmysel, tak je to láska, pokoj a vďačnosť. Dokázať si zachovať vnútorný pokoj napriek situácii, ktorá sa deje vonku. Zvonku môže byť tma. Svetlo má vychádzať z nás a žiariť do nášho okolia.

  • umožní pritiahnuť si do života to, čo chcete. Vďačný človek je plný pozitívnej energie, láskavosti a prospešnej energie. Postoj vďačnosti znamená, že ste na správnej ceste ako začať pôsobiť na splnenie svojich snov a želaní. Vždy je dôvod byť za niečo vďačný a cítiť túto energiu stále, nech sa deje čokoľvek.  Nič na svete neexistuje bez toho, aby to najskôr neexistovalo v našej mysli.

Každý z nás je tvorca s vrodenou schopnosťou meniť svoje myšlienky na skutočnosť. Preto je dôležité sa zamerať nato, aby sme sa zaoberali len tým, čo túžime mať vo svojom živote a nie tým, čo v ňom nechceme mať.
Vedieť prijať životné situácie s láskou a humorom, to je pre mňa najvyšší stupeň uvedomelosti a vyspelosti človeka.

7. Čo je vaše životné motto-krédo a prečo?

Pre mňa je najkrajšie slovo „LÁSKAvosť, pretože nie je nič krajšie ako prijímať a rozdávať ľuďom láskavosť. Nemusíte nič konkrétne robiť. Stačí vyslať myšlienku, pretože vieme, že aj myšlienka môže byť silná. Neočakávať však nič za ňu naspäť. Dávať láskavosť bezpodmienečne. Neriešiť, či bude alebo nebude prijatá. Jedine bezpodmienečná láskavosť má význam.

Ďakujeme veľmi pekne za inšpiratívny rozhovor 🙂Krásny deň Vám želá tím ALKP