Rozdiel medzi úplnou a čiastočnou kvalifikáciou

Rozdiel medzi úplnou a čiastočnou kvalifikáciou

Rozdiel medzi úplnou a čiastočnou kvalifikáciou

Čiastočnou kvalifikáciou je súbor vedomostí, zručností a schopností fyzickej osoby vykonávať určitú pracovnú činnosť v určitom povolaní.

Úplnou kvalifikáciou je stupeň vedomostí, zručností a schopností fyzickej osoby vykonávať všetky pracovné činnosti v určitom povolaní.

 

Príklad čiastočnej kvalifikácie Lektor:

Osvedčenie o overení odbornej spôsobilosti v čiastočnej kvalifikácii Lektor preukazuje lektorskú kvalifikáciu a lektorskú spôsobilosť. Osvedčenie (diplom) z ekonomickej Vysokej školy, prípadne osvedčenia  z absolvovaných ekonomických a účtovníckych školení deklarujú odbornú spôsobilosť v kvalifikácii účtovník. Ak sa účtovník chce sa stať lektorom účtovníckych školení, svoju úplnú kvalifikáciu bude preukazovať osvedčením o odbornej spôsobilosti v čiastočnej kvalifikácii Lektor + osvedčením o odbornom vzdelaní v konkrétnom odbore „účtovník.“

Lektor koučingu sa preukáže úplnou kvalifikáciou – diplomami z koučingových kurzov, seminárov + osvedčením o nadobudnutí čiastočnej kvalifikácie Lektor.