RÝCHLA SÚŤAŽ O ONLINE KURZ KARIÉRNE PORADENSTVO V HODNOTE 350 €!

RÝCHLA SÚŤAŽ O ONLINE KURZ KARIÉRNE PORADENSTVO V HODNOTE 350 €!

Pravidlá súťaže:

Usporiadateľ súťaže: Asociácia lektorov a kariérnych poradcov, Partizánska cesta 97, 974 01  Banská Bystrica

Trvanie súťaže: 5.11.2020 – 8.11.2020

Žrebovanie: 9.11.2020

Účastník súťaže: Účastníkom súťaže sa môže stať akýkoľvek fanúšik Asociácie lektorov a kariérnych poradcov na Slovensku po splnení súťažných podmienok. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Účastník súťaže dáva súhlas s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči nemu žiadne záväzky.

Podmienky účasti v súťaži:

Zapojte sa aj Vy do súťaže o kurz Kariérne poradenstvo v hodnote 350 €.  Je to jednoduché! Dajte „Like“  príspevku na facebooku  a do komentára  pod príspevkom napíšte ktorá profesia je Vaša vysnívaná resp. čím ste chceli byť, keď ste boli malé dieťa.  A ste v hre!

 

Výhercovia, žrebovanie a ceny

Výhercom sa stane vyžrebovaný účastník súťaže. Zlosovanie výhercu sa uskutoční dňa 9.11.2020 prostredníctvom generátora náhodných čísel.

Výhercami súťaže sa stali : Gizela Brutovská a Miloš Petrovič. Obaja splnili všetky podmienky účasti v súťaži. Gratulujeme! 

Súťaží sa o:

Online Kurz Kariérne poradenstvo v hodnote 350 €, ktorý začíname 13.11.2020!

Detaily kurzu nájdete tu:

https://alkp.sk/aktivity/karierne-poradenstvo-vzdelavanie-akreditovane-msvvas-sr-92-hodin-13-11-2020/

 

Oznámenie výhry

O výhre bude výherca oboznámený dňa  9.11.2020 prostredníctvom správy na facebooku. Meno výhercu bude zverejnené dňa 9.11.2020 na facebookovom profile Asociácie lektorov a kariérnych poradcov a na stránke www.alkp.sk.

Práva usporiadateľa:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené, alebo nie. Cenu nemôže vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnil, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru cien. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie.

Vyhlásenie ALKP k súťaži: RÝCHLA SÚŤAŽ O ONLINE KURZ KARIÉRNE PORADENSTVO V HODNOTE 350 €!  nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná a spravovaná spoločnosťou Facebook a nie je s ňou nijako spojená.