Aký je rozdiel medzi získaním osvedčenia o absolvovaní akreditovaného kurzu Lektor a osvedčením o kvalifikácii Lektor?

Aký je rozdiel medzi získaním osvedčenia o absolvovaní akreditovaného kurzu Lektor a osvedčením o kvalifikácii Lektor?

Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu Lektor znamená, že účastník kurzu sa učil lektorským zručnostiam a absolvoval lektorské tréningy. Vzdelávanie sa realizovalo pod dohľadom garanta, za presne stanovených osnov a podmienok schválených Ministerstvom školstva.

Osvedčenie o „Čiastočnej kvalifikácii Lektor“ znamená nadobudnutie oficiálnej lektorskej kvalifikácie preukázaním lektorských zručností. Formálne sa takýto proces nadobudnutia kvalifikácie nazýva „Overenie odbornej spôsobilosti v čiastočnej kvalifikácii Lektor.“ Neformálne sa zvykne nazývať „certifikácia lektora.“ Odbornú spôsobilosť lektora formou skúšky overuje 4 členná komisia za presne stanoveného postupu a podmienok Ministerstvom školstva. Skúška sa skladá z teoretickej a praktickej časti preukázania lektorských zručností. K nadobudnutiu kvalifikácie „Lektor“ môže pristúpiť osoba, ktorá buď už absolvovala akreditovaný kurz Lektor alebo už má lektorskú prax v trvaní minimálne 5 rokov (dokladuje potvrdením od zamestnávateľa, je potrebný pracovný pomer). Ak účastník certifikácie dostatočne preukáže svoje lektorské zručnosti, získava oficiálne osvedčenie o nadobudnutí čiastočnej kvalifikácie Lektor. Proces overovania odbornej spôsobilosti v rôznych kvalifikáciách je alternatívou preukázania sa diplomom zo školy.

Príklad: Pán Ivan vyštudoval technickú VŠ. Pracuje 4 roky v telekomunikačnej spoločnosti, prešiel mnohými školeniami a rozhodol sa stať lektorom soft skills. Keďže nemá absolvovanú VŠ pedgogickú v odbore andragogika, jediné skúsenosti, ktoré so vzdelávaním dospelých má sú tie, kedy bol v pozícii účastníka vzdelávania. Keďže sa plánuje živiť vzdelávaním dospelých dlhodobo, rozhodne sa nadobudnúť lektorskú kvalifikáciu. Zúčastní sa akreditovaného kurzu lektor, kde sa naučí lektorským zručnostiam. A následne si podá žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti v čiastočnej kvalifikácii LEKTOR.

Príklad: Pani Mária vyštudovala hoteliersku školu, má diplom, ktorý preukazuje úplnú kvalifikáciu ČAŠNÍČKA. Po čase zistí, že by ste chcela pracovať ako kaderníčka v salóne, nemá však na výkon tohto povolania odborné vzdelanie (napr. výučný list). Absolvovaním akreditovaného kurzu Kaderník získa osvedčenie, ktoré slúži ako doklad o odbornom vzdelaní. Ak by ešte potrebovala doklad o oficiálnej kvalifikácii „KADERNÍK,“ môže sa zúčastniť skúšky na Overenie odbornej spôsobilosti  v kvalifikácii „Kaderník“ a v prípade úspešnej skúšky kvalifikáciu získať.