Newsletter č. 7: Analýza podporných služieb pre podnikanie v zahraničí

Newsletter č. 7: Analýza podporných služieb pre podnikanie v zahraničí

Projekt CORD mapoval podporné služby pre podnikanie v zahraničí. Prečítajte si výsledky analýzy.

Jednou z hlavných aktivít projektu CORD je prieskum existujúcich podporných služieb, ktoré môžu podnikatelia aj záujemcovia o podnikanie využiť pri expanzii do zahraničia. Slovenskí aj maďarskí partneri projektu CORD preto vypracovali analýzu, ktorej výsledky prezentujú viaceré zaujímavé zistenia.

Cieľom analýzy preto bolo preskúmať záujem cieľových skupín o podporné služby v oblasti cezhraničných aktivít dostupných pre potenciálnych podnikateľov, malé a stredné podniky a ženy podnikateľky. Výskum sa tiež zameriaval na dostupnosť týchto služieb a identifikovanie bariér, ktoré bránia cezhraničnému pôsobeniu a tiež príkladom dobrej praxe v oblasti internacionalizácie.

Analýzu si môžete prečítať TU: http://bit.ly/2XHzVZ8

Podujatia pre rozvoj podnikania:

See Think Do Care – Digitálny marketing pre export do zahraničia

Kurz podnikateľských zručností (Bratislava)

LETNÁ ŠKOLA Podnikanie inak (Nitra)