Podnikajme v Maďarsku – už vieme, ako na to

Podnikajme v Maďarsku – už vieme, ako na to

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti je oficiálny cieľ slovensko-maďarského projektu Crossing Bridges with the Help of Ambassadors (CORD) realizovanom v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko. V jeho v rámci i partnerstve sa prekračujú mosty. Imaginárne i v skutočnosti.

Reflexiou toho bola i ďalšia z projektových aktivít, a to pilotný workshop „Podnikajme v Maďarsku“, ktorý organizovala Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (ALKP) v spolupráci s partnermi dňa 11. júna v Banskej Bystrici a dňa 12. júna 2019 vo Veľkom Krtíši. Workshop sa konal v Banskobystrickom prihraničnom regióne s cieľom sprostredkovať účastníkom čo najviac informácií zameraných na penetráciu maďarského trhu.

Po uvítaní účastníkov ALKP predstavila projekt, jeho aktivity, ale najmä výstupy, ktorých cieľom je pomôcť podnikateľom/kám, tak potenciálnym, začínajúcim a existujúcim, ako aj širokej verejnosti zorientovať sa v problematike podnikania v Maďarsku. Bol predstavený online guide s inštitúciami a organizáciami poskytujúcimi podporné služby pre tých, ktorí majú záujem ísť podnikať do zahraničia, konkrétne do Maďarska, ale aj výukové video, či manuál How to do business in Hungary, ktorý ich prevedie krok po kroku procesom prípravy a založenia firmy v Maďarsku.

Akousi reflexiou vyššie uvedeného manuálu bol i obsah interaktívneho workshopu, kde kvalifikovaný lektor účastníkov previedol nielen výhodami podnikania v Maďarsku, ale i tým, čo je nutné vedieť a spraviť pred vstupom na maďarský trh, na čo si dať pozor a aké sú najčastejšie chyby začínajúcich podnikateľov.

Krok po kroku previedol účastníkov fázou realizácie, tj. základnými náležitosťami pre založenie firmy – formy podnikania, výber predmetov činnosti a názvu spoločnosti, sídlo (virtuálne vs. fyzická adresa), základný kapitál, podpis listín atď… , ale aj tým, čo spraviť po založení firmy. Workshop bol obohatený o praktické skúsenosti lektora, ktorý na poli zakladania firiem v rôznych štátoch pôsobí už dlhší čas, porovnáva jednotlivé krajiny a na tomto základe dokázal odporučiť, či neodporučiť vstup na určitý zahraničný trh, pokiaľ prišla nejaká obdobná otázka z publika. Ukázalo sa, že existujúci, začínajúci, či i potenciálni podnikatelia majú záujem o zahraničné trhy, konkrétne i ten maďarský, a že ocenili bohaté skúsenosti kvalitného lektora.

Lektor, Branislav Príbojský, sa navyše stal i ambasádorom projektu CORD, čo bolo pridanou hodnotou. Synergicky tak bolo prepojená potenciálna inštitucionálna podpora cieľovej skupiny promovaná ambasádorom projektu CORD s aktivitami a výstupmi daného projektu, umocnená praktickým obsahom workshopu.

A výsledok? Veríme, že účastníci odchádzali s praktickými informáciami pripravení vstúpiť na maďarský trh.