Koučing a mentoring

Koučing a mentoring

Ľudia v riadiacich pozíciách často využívajú na svoj osobný a pracovný rast rôzne koučingové kurzy či navštevujú semináre mentoringu. Je to len módna vlna, alebo sa dostali na výslnie právom?

V biznise sa vyskytujú rôzne situácie, ktoré musíte z pohľadu manažmentu riešiť a v tom vám môže pomôcť diskusia s nezávislým odborníkom, ktorý k tomu má z pozície životných skúseností, odbornosti a praxe určite čo povedať. Tou správnou osobou by pre vás mohol byť mentor, konzultant alebo kouč.

V čom spočíva kúzlo koučingu a mentoringu? Pre koho môžu byť užitočné?

Ako objasňuje Emília Jányová Lopušníková, prezidentka Asociácie lektorov a kariérnych poradcov, tento trend vyplýva najmä z dosahovania pozitívnych výsledkov, ktoré nasledujú po využití spomenutých metód.

„Hlavnou úlohou mentoringu je ponúknuť skúsenosti a rady, ktoré mentorovanému vytvoria priestor pre podporu jeho sebavedomia v novej pracovnej pozícii a tiež ho bezpečne privedú k samostatnosti a zodpovednosti. Pri koučingu je koučovaný vedený k tomu, aby on sám nachádzal riešenia v rámci vlastného potenciálu a viac nepreberal pasívne rady. Manažér je už plne zodpovedný za dosahovanie stanovených cieľov firmy.“

Celý článok v ktorom na otázky odpovedala naša pani prezidentka si môžete prečítať tu.

Zdroj: Časopis Zisk manažment