Hľadá sa Ambasádor projektu CORD

Hľadá sa Ambasádor projektu CORD

V rámci projektu CORD „Crossing Bridges with the Help of Ambassadors“ bola práve spustená výzva pre Ambasádorov!

Ambasádori budú vybraní spomedzi úspešných klientov organizácií projektových partnerov, aby mohli referovať o ich službách a na základe svojich obchodných skúseností pomáhať, motivovať a radiť malým a stredným podnikom, začínajúcim firmám a potenciálnym podnikateľom s osobitným zameraním na podnikateľky.

Hlavným cieľom ambasádorstva je podporiť internacionalizáciu slovenských a maďarských malých a stredných podnikov, zvýšiť ich efektívnosť, a tak pomôcť hospodárskemu rozvoju cezhraničného regiónu.

Projekt CORD vznikol s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko. Táto výzva zahŕňa podnikateľov zo slovensko-maďarského prihraničného regiónu pokrývajúc osem maďarských a päť slovenských krajov.

Traja maďarskí a traja slovenskí Ambasádori nominovaní projektovými partnermi, budú predstavení počas nominačnej ceremónie v Maďarsku.

Partneri projektu:

Výzva končí 31. marca 2019.

Sledujte náš Facebook: https://www.facebook.com/CORDProject/

Viac informácií o projekte nájdete na tu.

Obsah tejto výzvy  nemusí nutne reprezentovať oficiálne stanovisko Európskej únie.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image-1024x124.png