Katalóg vzdelávacích kurzov

Katalóg vzdelávacích kurzov

V spolupráci s tímom lektorov a trénerov ALKP sme pripravili ponuku firemných kurzov zameranú na rozvoj manažérskych, obchodných a komunikačných zručností a semináre a tréningy pre rozvoj mäkkých zručností zamestnancov. Pre budovanie vlastných lektorských osobností či tímov ponúkame zároveň profesionálne školenia v lektorských zručnostiach.

Vzdelávacie aktivity realizujeme v individuálnej forme, kedy je 100% pozornosť lektora sústredená na 1-3 účastníkov, alebo v skupinách s počtom účastníkov maximálne 10. Cena kurzov, tréningov a seminárov je stanovená cenovou ponukou, ktorú pre vás radi vypracujeme.

Cenovú ponuku predkladáme na základe rozhovoru s vami a vykonanej analýzy vzdelávacích potrieb. Nastáva proces ujasnenia v akej téme je potrebné ľudí vzdelávať, či ideme meniť ich vedomosti, zručnosti alebo postoje, pri ktorých situáciách prišlo k podnetu na vzdelávanie, aký je želaný stav po vzdelávaní a pod.. Šijeme pre Vás kurz na mieru.

Prelistujte si náš katalóg vzdelávacích kurzov.