Čo na Vás platí ak ste z generácie X,Y, Z alebo alfa? A viete aké generácie boli pred Vami?

Čo na Vás platí ak ste z generácie X,Y, Z alebo alfa? A viete aké generácie boli pred Vami?

Čo na Vás platí ak ste z generácie X,Y, Z alebo alfa? A viete aké generácie boli pred Vami?

Pár slov ku generácií Y- tzv. mileniánov

V súčastnosti tvoria mileniáni zhruba jednu tretinu ľudí v produktívnom veku. Mnohí dosiahli zaujímavé pozície.

Milenián ako manažér, aj napriek menším manažérskym skúsenostiam, vytvára pre svojich spolupracovníkov atraktívne prostredie. Radi s ľuďmi diskutujú, vážia si lojálnosť, nechávajú podčiarknúť osobnú kreativitu a tiež ponúkajú kolegom( v zmysle podriadeným ) priestor vyniknúť, ponúknuť to najlepšie zo seba. Prácu vnímajú ako zábavu, nechcú deliť svoj život na pracovný a súkromný. Svoj život chcú žiť ako celok. Pre nich prestáva byť zaujímavý pojem work-life balance.

Typickou črtou mileniána je, že nemá v sebe hlbokú úctu k autoritám. Ak idete na mileniána direktívnym spôsobom, už ste vykročili na cestu neúspechu. Zadania, ktoré dostanú direktívnym spôsobom bez možnosti diskusie, ich nebavia. Spravia ich, ale v dosť veľkej miere po svojom, alebo sa vôbec do takého zadania nepustia. Potrebujú vidieť zmysel úlohy, jej pridané hodnoty a samozrejmosťou je dostať voľnosť pri jej plnení. Musia cítiť, že pre šéfa nie sú len číslo, ale hodnotným členom tímu.

 

Podľa  Strauss – Howe generačnej teórie ( 1991)

Stratená generácia 1883 – 1900 takto ju pomenoval Ernest Hemingway. Ovplyvňovala ju povojnová dezilúzia a skepticizmus.

Vynikajúca generácia 1900 – 1924 postavila a premenila povojnovú hospodársku krízu v prosperitu. Bola ovplyvnená pozitívnym javom marketingu a pop kultúry.

Mlčiaca generácia 1924 – 1942 je vychovávaná rodičmi a starými rodičmi, ktorí zažili hrôzy 1. a 2. svetovej vojny. Táto generácia čelila nástupu studenej vojny.

Povojnová generácia 1943 – 1960  bola ovplyvnená studenou vojnou a odporom voči  vojne a násiliu. V tomto období vznikajú aj hnutia za ľudské práva. Nastáva rozvoj televízneho vysielania.

Generácia X  1966-1976 je považovaná za najvzdelanejšiu. Je charakteristická  pracovitosťou, komunikatívnosťou a sebestačnosťou. Má potrebu absolútne rásť.  Generácia, ktorá využíva silu reklamy a marketingu.

Generácia Y  1977-1994 je ovplyvnená rozvojom sociálnych médií  iGeneretion alebo „mileniáni“  a životom na virtuálnej sieti. Hlavnou životnou silou sú pocity.

Generácia Z 1995-2010 nezažila obdobie bez internetu. Vie riešiť viacero problémov naraz, ale klesá jej udržanie pozornosti. Nastáva u nich zmena prístupu k učeniu.

Generácia alfa, narodená po roku 2010 vedia od batoľaťa ovládať intuitívne smartfóny, či tablety. Tí väčší vedia hneď zistiť, či je tam kde sú wifi free a slovo apka – aplikácia je v ich slovníku bežné.

 

Aby sa generácie medzi sebou dokázali dohodnúť, je potrebné využívať efektívnu komunikáciu. Viete aký je Váš preferovaný komunikačný štýl? Správate sa v komunikácii asertívne, pasívne alebo agresívne? Ak viete, overte si, ak netušíte, vyplňte si dotazník komunikačných štýlov, ktorý bol zostrojený, aby Vám pomohol určiť Vami preferovaný komunikačný štýl. Popremýšľajte nad svojím správaním a ku každému výroku priraďte skóre, ktoré Vaše správanie vyjadruje najlepšie.

4- silne súhlasím   

 3- čiastočne súhlasím   

2- čiastočne nesúhlasím   

1- silne nesúhlasím                      

 Vyjadrujem svoje názory úprimne a primeraným spôsobom.

 1. Dokážem sa rýchlo nahnevať a dať to aj patrične najavo.
 2. Je pre mňa ťažké povedať nie.
 3. Ak nesúhlasím s úlohou, ktorú mi nadriadený pridelil, nájdem spôsob ako sa z nej „vyvliecť“.
 4. Je pre mňa prirodzené požiadať niekoho o radu, ak vie o probléme viac ako ja.
 5. Cítim sa previnilo, ako odchádzam z práce kvôli dôležitej veci a v určenom čase a ostatní kolegovia ešte pracujú.
 6. Viem byť sarkastický/á.
 7. Myslím si, že robím zverené veci lepšie ako ostatní.
 8. Ak zo mňa niekto vyťaží výhodu, nájdem si spôsob ako vyrovnať skóre.
 9. Myslím si, že mám právo povedať nie na požiadavky iných a vyjednávať o kompromise.
 10. Mám problémy prehovoriť pred väčším množstvom ľudí.
 11. Som rád/a „pánom“ situácie.
 12. Dívam sa na ľudí zhora.
 13. Udržiavam dobrý očný kontakt s ostatnými ľuďmi.
 14. Ak som si nie istý/á, že zvládnem zverenú úlohu, je mi nepríjemné požiadať kolegov o pomoc.
 15. Hovorím o iných ľuďoch „poza ich chrbát“
 16. Ak mám hovoriť s významnou autoritou, je pre mňa náročné udržiavať pozerať jej do očí.
 17. Som dobrý/á poslucháč/ka a podobne aj iní ľudia ma počúvajú, keď rozprávam.
 18. Keď mám byť s niekým konfrontovaný/á, radšej sa tvárim odmerane a naznačujem okoliu ako ma to obťažuje.
 19. Nemám strach byť k niekomu otvorený/á aj ak by si o mne myslel, že som hrubý/á.

Video : Mileniáni v pracovnom prostredí

PS. na našom facebooku nájdete video so slovenskými titulkami