Rýchly dotazník komunikačných štýlov

Rýchly dotazník komunikačných štýlov

Viete akým štýlom komunikujete ? Pozývame Vás vyplniť si dotazník komunikačných štýlov. Vyhodnotenie nájdete v časti – ALKP- k vzdelávaniu-pomôcky pre lektorov ZADARMO.

Dotazník komunikačných štýlov

Tento dotazník bol zostrojený, aby Vám pomohol určiť Vami preferovaný komunikačný štýl. Popremýšľajte nad svojím správaním a ku každému výroku priraďte skóre, ktoré Vaše správanie vyjadruje najlepšie.

4- silne súhlasím   

3- čiastočne súhlasím   

2- čiastočne nesúhlasím   

1- silne nesúhlasím                      

 

 

 1. Vyjadrujem svoje názory úprimne a primeraným spôsobom.
 2. Dokážem sa rýchlo nahnevať a dať to aj patrične najavo.
 3. Je pre mňa ťažké povedať nie.
 4. Ak nesúhlasím s úlohou, ktorú mi nadriadený pridelil, nájdem spôsob ako sa z nej „vyvliecť“.
 5. Je pre mňa prirodzené požiadať niekoho o radu, ak vie o probléme viac ako ja.
 6. Cítim sa previnilo, ako odchádzam z práce kvôli dôležitej veci a v určenom čase a ostatní kolegovia ešte pracujú.
 7. Viem byť sarkastický/á.
 8. Myslím si, že robím zverené veci lepšie ako ostatní.
 9. Ak zo mňa niekto vyťaží výhodu, nájdem si spôsob ako vyrovnať skóre.
 10. Myslím si, že mám právo povedať nie na požiadavky iných a vyjednávať o kompromise.
 11. Mám problémy prehovoriť pred väčším množstvom ľudí.
 12. Som rád/a „pánom“ situácie.
 13. Dívam sa na ľudí zhora.
 14. Udržiavam dobrý očný kontakt s ostatnými ľuďmi.
 15. Ak som si nie istý/á, že zvládnem zverenú úlohu, je mi nepríjemné požiadať kolegov o pomoc.
 16. Hovorím o iných ľuďoch „poza ich chrbát“
 17. Ak mám hovoriť s významnou autoritou, je pre mňa náročné udržiavať pozerať jej do očí.
 18. Som dobrý/á poslucháč/ka a podobne aj iní ľudia ma počúvajú, keď rozprávam.
 19. Keď mám byť s niekým konfrontovaný/á, radšej sa tvárim odmerane a naznačujem okoliu ako ma to obťažuje.
 20. Nemám strach byť k niekomu otvorený/á aj ak by si o mne myslel, že som hrubý/á.