Ste lektor? Tak získajte osvedčenie o svojej kvalifikácii!

Ste lektor? Tak získajte osvedčenie o svojej kvalifikácii!

Lektormi boli v každej dobe prevažne vzdelaní ľudia. Pre zvyšovanie svojej kvalifikácie sa lektori musia ďalej vzdelávať. Okrem toho v súčasnej dobe by mal lektor disponovať manažérskymi, pedagogickými, rétorickými a ďalšími špecifickými zručnosťami.

Lektor by mal vedieť  pri svojej práci využiť moderné formy a metódy vzdelávania, ako sú médiá na spracovanie informácií a následnej prezentácii svojich tém.

Ste lektorom, ktorí pôsobí vo svojej oblasti už x rokov a radi by ste získali OSVEDČENIE O KVALIFIKÁCII LEKTOR? Zákon o celoživotnom vzdelávaní bude ČOSKORO vyžadovať certifikáciu lektorov. Staňte sa aj Vy certifikovaným lektorom! Lektorská certifikačná skúška overuje Vaše lektorské zručnosti.

Skúška je zostavená tak, aby bolo možné overiť Vaše lektorské kompetencie a andragogické zručnosti.

Obsahom skúšky je nasledovné :

 • Zostavenie obsahu a štruktúry kurzu na základe stanovených vzdelávacích cieľov, vrátane požadovaných kompetencií;
 • Rozpracovanie obsahu kurzu do scenára vrátane voľby didaktických pomôcok a metód výučby;
 • Vstupné hodnotenia kompetencií a ďalších charakteristík účastníkov kurzu;
 • Prezentácia učiva s využitím interaktívneho prístupu,
 • Riešenie problémov a rozborov príkladov z praxe vrátane využívanie didaktických pomôcok;
 • Príprava, riadenie a vyhodnotenie modelových situácií a metód práce so skupinou;
 • Vyvolávanie a riadenie diskusií,
 • Situačné vedenie;
 • Zadávanie a hodnotenia samostatných a skupinových prác účastníkov;
 • Hodnotenie účinnosti vzdelávania a dosiahnutie nastavených vzdelávacích cieľov a požadovaných kompetencií.

 

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov je Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu oprávnená inštitúcia na vykonávanie skúšok na overovanie odbornej spôsobilosti čiastočnej kvalifikácie Lektor.

Najbližší termín certifikačnej skúšky je 15.06.2018.

Pokúsite sa odpovedať na tieto otázky ?

Čo je to stresor :

 1. a) pozitívne a negatívne pôsobiace vplyvy
 2. b) negatívne pôsobiaci vplyv
 3. c) pozitívne pôsobiaci vplyv

 

Ako je potrebné bojovať s nudou u účastníkov? (Označte viac možností.)

a) Zaradením interaktívnych prvkov

b) Poukázaním na to, že sa niektorí účastníci nudia

c) Použitím viacero didaktických pomôcok

d) Dynamickým verbálnym prejavom

e) Zapojením účastníkov

f) Urýchlením výkladu