Aktivity

Stratégia predaja, 14.5.2019 BB

Zadarmo

Predávajúci a manažéri predaja potrebujú vo svojej práci celý súbor interpersonálnych spôsobilostí, aby mohli v súčasnom konkurenčnom trhovom prostredí dosiahnuť úspech. Vedieť si získať dôveru, byť presvedčivý, správne odhadnúť typ zákazníka a nezmariť obchod zbytočnými chybami – to sú zručnosti a spôsobilosti dobrého a seriózneho predajcu.   Seminár je určený všetkým predajcom, firmám a spoločnostiam, ktoré chcú obchodovať […]

O 16:00
Asociácia lektorov a kariérnych poradcov,Kremnička 53, Banská Bystrica 974 05

Tajomstvo presvedčivosti, 24.4.2019 BB

Zadarmo

Za každým obchodným úspechom nie je  produkt, ani služba, ale človek. Človek pracovitý, húževnatý, motivujúci, s víziami, intuíciou, konkrétnymi postupmi, orientovaný na zákazníka a jeho potreby. Najlepšou obchodnou stratégiou je totiž stanovenia správneho cieľa, ktorým nie je samotný predaj, ale spokojnosť zákazníka.   Seminár zameraný na psychologické pozadie procesu predaja, na rozvoj osobnostných predpokladov úspešného […]

O 16:00
Asociácia lektorov a kariérnych poradcov,Kremnička 53, Banská Bystrica 974 05

Reč tela, 10.4.2019 BB

Zadarmo

Prebuďte svoju autenticitu a charizmu! Reč vášho tela je súčasťou vašej osobnosti, o ktorej väčšinou vôbec nepremýšľate. Je dôležitou súčasťou toho, aký obraz si o vás ľudia, s ktorými komunikujete, utvárajú.  Správnou neverbálnou komunikáciou dávate najavo, či ste energickí, sebavedomí, úprimní, či zapálení pre všetko, čo robíte. No niekedy si vďaka nej môžete spôsobiť problémy v […]

O 16:00
Asociácia lektorov a kariérnych poradcov,Kremnička 53, Banská Bystrica 974 05

Prezentačné a komunikačné zručnosti, 27.3.2019 BB

Zadarmo

Kurz vás naučí kultivovane a efektívne sa dorozumievať – v rovine verbálnej ale aj neverbálnej kvality, čo je dnes základnou požiadavkou každého zamestnávateľa. Úroveň týchto schopností je v centre pozornosti všetkých úspešných firiem a spoločností. S tým samozrejme úzko súvisí vaša osobná príprava v teoretickej a praktickej rovine na prezentáciu pred budúcim zamestnávateľom, nadriadeným, alebo obchodným partnerom či zákazníkom.  Naučte […]

O 16:00
Asociácia lektorov a kariérnych poradcov,Kremnička 53, Banská Bystrica 974 05

Firemná kultúra, 27.2.2019 BB

Zadarmo

Firemná kultúra a firemné hodnoty sú termíny, o ktorých si väčšina zamestnávateľov myslí, že ich všetci dôverne poznajú. Každodenná prax však ukazuje, že to tak nie je. Väčšina zamestnancov netuší, aké hodnoty vyznáva ich spoločnosť. Firemné hodnoty pritom majú slúžiť ako základné normy správania, prístupu k práci, k ľuďom i nášmu národu. Príkladom by v […]

O 16:00
Asociácia lektorov a kariérnych poradcov,Kremnička 53, Banská Bystrica 974 05

Odbúravanie vnútorných bariér, 13.2.2019 BB

Zadarmo

Naše vnútorné, iracionálne bariéry sú podstatným problémom na ceste za úspechom a osobným šťastím, no nie sú problémom neriešiteľným. Seminár je určený pre všetkých, ktorí si uvedomujú svoj skrytý potenciál, no doteraz nevedeli,  ako ho využiť a naplno uplatniť. Toto vzdelávanie vám zmení obraz o sebe a o svete, pomôže vám prekonať trému, minulosť, staré krivdy, negativitu, pasivitu, […]

O 16:00
Asociácia lektorov a kariérnych poradcov,Kremnička 53, Banská Bystrica 974 05

Ochrana osobných údajov podľa GDPR 27.03.2019 BB

Zadarmo

 „ Ochrana osobných údajov „ Podľa nariadenia GDPR. Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov školenia s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ z 27.04.2016. Uvedené nariadenie je platné od 25.05.2018 pre všetky štáty EÚ. Školenie je určené pre všetkých, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi v: podnikateľskom prostredí verejnej správe neziskovej oblasti ďalších oblastiach, ktorých sa ochrana osobných […]

O 9:00
Kremnička 53, Banská Bystrica

Ako zvýšiť sebavedomie

Zadarmo

„Najväčším nepriateľom sebavedomia je vlastný strach.” Strach zo zlyhania, strach, že nie ste dosť dobrý, strach z neúspechu, strach o deti a o rodinu, strach o to, že nebudete mať dostatok peňazí, strach o prácu, … To všetko má vplyv na Vaše sebavedomie. Idete na pohovor, dohadovať obchodnú spoluprácu, prezentovať výsledky klientovi, alebo chcete začať podnikať? A len […]

O 14:00
Asociácia lektorov a kariérnych poradcov, Kremnička 53, Banská Bystrica