Aktivity

Facebook marketing pre začiatočníkov, 7.3.2019, BB

Zadarmo

Ak si budujete svoju značku alebo značku svojej firmy, tak súčasťou stratégie a komunikácie sú aj sociálne siete. A aby sociálne siete pracovali pre vás, tak je vhodné mať pripravenú online stratégiu. Kurz je určený pre tých, ktorí s Facebookom začínajú a chceli by sa dozvedieť základné informácie. Dozviete sa, ako fungujú sociálne siete a ako ich spájať s vašou web […]

O 16:00
Asociácia lektorov a kariérnych poradcov,Kremnička 53, Banská Bystrica 974 05

Facebook marketing pre začiatočníkov, 8.2.2019, BB

Zadarmo

Ak si budujete svoju značku alebo značku svojej firmy, tak súčasťou stratégie a komunikácie sú aj sociálne siete. A aby sociálne siete pracovali pre vás, tak je vhodné mať pripravenú online stratégiu. Kurz je určený pre tých, ktorí s Facebookom začínajú a chceli by sa dozvedieť základné informácie. Dozviete sa, ako fungujú sociálne siete a ako ich spájať s vašou web […]

O 16:00
Asociácia lektorov a kariérnych poradcov,Kremnička 53, Banská Bystrica 974 05

Facebook marketing pre začiatočníkov, 31.1.2019,BB

Zadarmo

Ak si budujete svoju značku alebo značku svojej firmy, tak súčasťou stratégie a komunikácie sú aj sociálne siete. A aby sociálne siete pracovali pre vás, tak je vhodné mať pripravenú online stratégiu. Kurz je určený pre tých, ktorí s Facebookom začínajú a chceli by sa dozvedieť základné informácie. Dozviete sa, ako fungujú sociálne siete a ako ich spájať s vašou web […]

O 16:00
Asociácia lektorov a kariérnych poradcov,Kremnička 53, Banská Bystrica 974 05

Efektívne riešenie konfliktov, 22.5.2019 BB

Zadarmo

Seminár je zameraný na nácvik emočného spracovania a zvládania konfliktných situácií, na budovanie osobnej odolnosti, na pochopenie priebehu konfliktu, na jeho objektívne aj subjektívne prvky, na  voľbu stratégií  a samotného procesu riešenia konkrétnych životných situácií .   Obsahová náplň: Princíp hromozvodu Analýza zdrojov konfliktov a ich spúšťače Druh a priebeh konfliktných situácií Základné princípy spracovania konfliktov Reakcie podporujúce […]

O 16:00
Asociácia lektorov a kariérnych poradcov,Kremnička 53, Banská Bystrica 974 05

Riadenie zamestnancov, 29.5.2019 BB

Zadarmo

Seminár je zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií riadiacich zamestnancov a manažérov, na ich schopnosť inšpirovať, motivovať a strategicky viesť zamestnancov tak, aby efektívne plnili svoje úlohy.   Zameriame sa nielen na osobnostné predpoklady dobrého lídra, ale aj na výber vhodného riadiaceho štýlu, spôsoby vedenia, riešenie krízových situácií, vytváranie vhodnej pracovnej atmosféry a pracovných podmienok.     Obsah vzdelávania: Osobnosť […]

O 16:00
Asociácia lektorov a kariérnych poradcov,Kremnička 53, Banská Bystrica 974 05

Stratégia predaja, 14.5.2019 BB

Zadarmo

Predávajúci a manažéri predaja potrebujú vo svojej práci celý súbor interpersonálnych spôsobilostí, aby mohli v súčasnom konkurenčnom trhovom prostredí dosiahnuť úspech. Vedieť si získať dôveru, byť presvedčivý, správne odhadnúť typ zákazníka a nezmariť obchod zbytočnými chybami – to sú zručnosti a spôsobilosti dobrého a seriózneho predajcu.   Seminár je určený všetkým predajcom, firmám a spoločnostiam, ktoré chcú obchodovať […]

O 16:00
Asociácia lektorov a kariérnych poradcov,Kremnička 53, Banská Bystrica 974 05

Tajomstvo presvedčivosti, 24.4.2019 BB

Zadarmo

Za každým obchodným úspechom nie je  produkt, ani služba, ale človek. Človek pracovitý, húževnatý, motivujúci, s víziami, intuíciou, konkrétnymi postupmi, orientovaný na zákazníka a jeho potreby. Najlepšou obchodnou stratégiou je totiž stanovenia správneho cieľa, ktorým nie je samotný predaj, ale spokojnosť zákazníka.   Seminár zameraný na psychologické pozadie procesu predaja, na rozvoj osobnostných predpokladov úspešného […]

O 16:00
Asociácia lektorov a kariérnych poradcov,Kremnička 53, Banská Bystrica 974 05

Reč tela, 10.4.2019 BB

Zadarmo

Prebuďte svoju autenticitu a charizmu! Reč vášho tela je súčasťou vašej osobnosti, o ktorej väčšinou vôbec nepremýšľate. Je dôležitou súčasťou toho, aký obraz si o vás ľudia, s ktorými komunikujete, utvárajú.  Správnou neverbálnou komunikáciou dávate najavo, či ste energickí, sebavedomí, úprimní, či zapálení pre všetko, čo robíte. No niekedy si vďaka nej môžete spôsobiť problémy v […]

O 16:00
Asociácia lektorov a kariérnych poradcov,Kremnička 53, Banská Bystrica 974 05