?Výnimočná ponuka : dvojročné členstvo v ALKP za cenu jednoročného! ?

?Výnimočná ponuka : dvojročné členstvo v ALKP za cenu jednoročného! ?

Hovorí sa, že dobrá ponuka sa nikdy neodmieta…. Ale čo keď máme pre Vás nie dobrú, ale výnimočnú ponuku? A zároveň výhodnú!

Ponúkame Vám dvojročné členstvo v ALKP za cenu jednoročného!

Za jednoročný členský poplatok vo výške 40 €  zostanete u nás 2 roky! 2021 – 2022!

V asociácii združujeme a zastrešujeme lektorov a kariérnych poradcov z celého Slovenska. Zároveň zastupujeme ich záujmy pri rokovaniach štátnymi a verejnými inštitúciami. Našou prioritou je vzdelávanie a rozvoj našich členov ako aj ich propagácia a mentoring. Našou mantrou sa stala idea celoživotného vzdelávania, v prospech ktorej lobujeme.

Za jednorazový členský príspevok 40 € počas dvoch rokov (2021 – 2022) získate nasledovné benefity:

 • uverejnený profesionálny profil Vás – lektora/kariérneho poradcu na stránke www.alkp.sk, čím získate reklamný priestor  pre Váš profil a Vaše služby (1. ak nemáte svoju www stránku propagujete seba svoje služby, 2. ak máte www stránku zosieťujeme sa – budete viac vyhladateľný). Takýto profil by Vás na iných portáloch vyšiel viac ako 150 € za rok!

 

 • newsletter  (tipy a rady k vzdelávaniu) 1-  2 x mesačne do Vášho mailu,

 

 • možnosť zúčastňovať sa rôznych kurzov a aktivít ALKP za zvýhodnené ceny

 

 • jednotný informačný kontaktný bod (niekedy Vás nájdu len na našej stránke, alebo si Vás vyberú, lebo sa im páči Váš profil a volajú nám do asociácie. My Vás o tom informujeme a posúvame kontakt priamo na Vás s Vašim súhlasom.)

 

 • POUKÁŽKU  v hodnote 100,-€  na vzdelávací kurz ALKP  „Lektor“ alebo „Kariérne poradenstvo“ (pozn.  jednorazovú poukážku nie je možné využiť na účasť na Konferencii ALKP, pozn. poukážku nie je možné kombinovať s inými zľavami).

 

 • možnosť propagácie 2 vlastných kurzov ročne prostredníctvom nášho facebooku a ako tip na vzdelávanie formou prelinkovania Vašej vzdelávacej aktivity v našom newslettri, ktorý putuje do databázy s viac ako 2000 kontaktmi. V prípade záujmu o uvedenú propagáciu je nevyhnutné zaslať k nám do alkp na info@alkp.sk  informácie o vzdelávacej aktivite, link a prezentačný obrázok najmenej mesiac pred samotnou realizáciou vzdelávacej aktivity, aby sme stihli Vašu vzdelávaciu akciu v rámci plánovania propagačných aktivít zaradiť. (V prípade záujmu o viac príspevkov – táto služba je samozrejme možná a je spoplatnená sumou 28 Eur/1 príspevok)

 

 • garanciu zaplatenej faktúry, ak organizujete kurz v spolupráci/prostredníctvom ALKP

 

 • možnosť poskytovať svoje poradenské, konzultačné a mentorské služby za honorár (niektorí ľudia potrebujú len poradiť, usmerniť, nepotrebujú celý  kurz. Za Vaše nadobudnuté skúsenosti Vám bude zaplatené)
 • zasielanie aktuálnych pracovných ponúk do Vášho mailu

 

Riadnym členom Asociácie lektorov a kariérnych poradcov sa stanete:

 • ak máte prax: preukázaním referencií a praktických  zručností,
 • ak ste bez praxe: absolvovaním akreditovaného vzdelávacieho programu s názvom LektorKariérny poradca alebo Manažér ďalšieho vzdelávania,
 • vyplnením členskej prihlášky, ktorej súčasťou je aj vyjadrenie súhlasu so znením Etického kódexu ALKP a Stanov ALKP.  Podpísanú a naskenovanú členskú prihlášku zašlite e-mailom na adresu info@alkp.sk,
 • uhradením členského príspevku vo výške 40 € na číslo účtu IBAN: SK43 0900 0000 0050 3641 9455, BIC – SWIFT kód: GIBASKBX, (do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno, priezvisko a „členské 2021 – 2022“ variabilný symbol: Vaše telefónne číslo),
 • schválením členstva Správnou radou ALKP.

Ďalším krokom je vyplnenie Vášho profesného profilu. Formulár pre jeho vyplnenie nájdete tu (na stránke úplne dole). Váš profil sa bude spolu s Vašou fotografiou zobrazovať na portáli www.alkp.sk. Profesný profil je jedinečný marketingový nástroj, ktorý slúži na prezentáciu Vašich služieb. Bude naň klikať mnoho Vašich potenciálnych klientov. Dobre vypracovaný profil vypovedá o tom, čo ste vo svojom profesionálnom živote dokázali, aké vzdelanie ste získali, odkazuje na referencie o Vašej praxi a tiež v akej oblasti vzdelávate. Vaše šance zaujať klientov sa zverejneným profilom zvyšujú.

Po vyplnení nasledujúcich údajov, sa tieto zobrazia vo vašom profile (Pozrite, aký profil získate členstvom).

 

ALKP je spoločensky zodpovedná organizácia, preto pre osoby so zdravotným znevýhodnením a osoby na rodičovskej dovolenke poskytujeme členstvo ZDARMA.