Novinka! ALKP získalo oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov v téme kariérové poradenstvo

Novinka! ALKP získalo oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov v téme kariérové poradenstvo

ALKP už pár mesiacov usilovne pracovala, aby Vám mohla priniesť kvalitné inovačné vzdelávania a mohli ste sa vzdelávať v téme Kariérového poradenstva v rámci svojho profesijného rozvoja.

Prvý termín inovačného vzdelávania !!! Začíname 26.3.2021, podrobné informácie po kliknutí na tento odkaz.

Vzdelávanie  v téme „Kariérové poradenstvo pre pedagogických a odborných zamestnancov – zručnosti a inovácie“ v rozsahu 55 prezenčných hodín (v čase protipandemických opatrení bude možné výučbu v plnom rozsahu absolvovať online prostredníctvom aplikácie ZOOM) je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí chcú poskytovať kariérové poradenstvo žiakom a študentom. Z pohľadu pracovného zaradenie ide o tieto skupiny:

Pedagogickí zamestnanci podľa  §19 zákona 138/2009 Z.z.
 1. učiteľ,
 2. vychovávateľ,
 3. školský špeciálny pedagóg.

Kariérová pozícia: výchovný poradca, kariérový poradca, školský poradca, školský špecialista vo výchove a vzdelávaní, triedny učiteľ

Kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec

Pre odborných zamestnancov podľa § 23  zákona 138/2019 Z.z.:
 1. psychológ a školský psychológ,
 2. špeciálny pedagóg,
 3. kariérový poradca,
 4. sociálny pedagóg.

Kariérový stupeň: samostatný odborný zamestnanec

Na školení sa naučíte

 • ako viesť individuálne a skupinové rozhovory so žiakmi/študentmi o ich budúcom povolaní, či výbere školy,
 • ako používať kľúčové informácie pri práci s rodičmi,
 • ako viesť žiakov/študentov k zodpovednému prístupu voči  svojej pracovnej budúcnosti,
 • ako pomáhať pri rozhodovaní sa,
 • aktuálne poznatky z ťažiskových disciplín (psychológia práce, pedagogika, sociológia a pracovné právo),
 • pracovať s aktivitami zameranými na pomoc jednotlivcom ľubovoľného veku v akejkoľvek fáze ich života pri výbere odborného vzdelávania a zamestnania a pri zvládaní ich profesie.

Zároveň

 • Rozšírite si kompetencie kariérového poradcu pri realizácii kariérového poradenstva o koučovacie techniky
 • Absolvuje tréning zručností práce kariérového poradcu s využitím koučovacieho prístupu
 • Dokážete viesť žiaka k cielenej sebareflexii
 • Budete ovládať manažment zmeny u individuálneho žiaka
 • Spoznáte prierezový charakter práce kariérového poradcu

Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ SR.

Viac podrobností o termínoch inovačného vzdelávania TU !!! Začíname 26.3.2021.

Tešíme sa na Vás 🙂

Vaše prípadné otázky radi zodpovieme na alkp@alkp.sk prípadne telefonicky na t.č. 0919 185 148.