Systém kariérového poradenstva v regionálnom školstve sa posilňuje!

Systém kariérového poradenstva v regionálnom školstve sa posilňuje!

Možno ste sa s touto informáciou stretli a možno nie! Radi Vám sprostredkujeme dobré správy! Systém kariérového poradenstva v regionálnom školstve sa posilňuje!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  zriadilo sekciu na svojej web stránke, v ktorej  približuje aktuálne legislatívne zmeny v kariérovom poradenstve v systéme regionálneho školstva a zverejňuje užitočné informácie a odkazy pre výber študijného a profesijného smerovania ako aj informácie o duálnom vzdelávaní.

Všetky detaily a informácie nájdete tu.