Hľadanie či zmena zamestnania?

Hľadanie či zmena zamestnania?

V stručnosti. Vyštudovať školu. Zamestnať sa. A zotrvať niekoľko desaťročí na jednom pracovnom mieste. Častokrát na rovnakom pracovisku. Kedysi áno. Rokmi sa ukazuje, že po zmene zamestnania siahajú ľudia rozhodne skôr, než po 15 tich či 20 tich rokoch.  Dôvody sú rôzne. Únik zo stereotypu, potreba učiť sa novému, hľadanie lepšieho šéfa či vzťahov na pracovisku, vyšší zárobok, viac kompetencií, dobrý sociálny program, viac flexibility alebo napríklad aj chodenie do práce pešo 🙂

Pracovný trh zo strany zamestnávateľov nezaháľa a má svoje nároky tiež. Od zamestnancov sa žiada okrem hard skills aj kritické myslenie, sociálne zručnosti, emocionálna inteligencia, originálna kreativita či osobná angažovanosť – súca ruka v ruke s duchom tímového hráča.

 

V súvislosti so zmenou práce sa v ALKP na kurze kariérne poradenstvo u klientov často stretávame s výrokmi:

Nechcem robiť to čo robím.

Chcem robiť niečo iné, niečo čo by ma bavilo, bolo zmysluplné.

Chcem pomáhať iným.

Chcem odísť zo svojej súčasnej práce, ale neviem čo iné by som mal/mala robiť.

Neviem kto som. Neviem čo chcem. Neviem kam smerujem.

 

Vnímame, že ľudia chcú viac než len prácu, za ktorú dostanú mzdu a zaplatia účty. Chcú robiť prácu, ktorá im dáva zmysel. Chcú zažívať komunitu na pracovisku. Chcú chodiť do práce radi.  Majú skvelý úmysel, sami však nevedia, ktorým smerom sa ubrať. Mnohí na vlastnej koži zistili, že nesystematická zmena zamestnania hurá systémom „zo dňa na deň “ úspešná nebola. Táto naliehavosť je pochopiteľná, najmä v prípadoch, keď človek nerobí zmenu dostatočne včas a už má pocit že sa v práci už zadusí. Rovnako očakávanie, že prídem za kariérnym poradcom a za hodinku – dve budem mať vo svojej budúcnosti jasno býva nadhodnocované.  Očakávanie, že kariérny poradca za mňa rozhodne a vyskladá moju pracovnú cestu je nereálne. Zmena a zistenie – kam chcem smerovať sa totiž začína interným zhodnotením každého jednotlivca a to na základe  zistení – kto som a čo chcem.

 

Ako k týmto zisteniam prídeme? Pomôcť nám môžu techniky kariérneho poradenstva. Skúsme si odpovedať na otázky:

 

Aké odvetvie/oblasti ma inšpirujú?

 • Móda?
 • Kulinárstvo?
 • Hudba?
 • Výroba?
 • Technika?
 • Vzdelávanie?
 • Kreatívny priemysel?

Aké hodnoty ma zvyčajne nakopnú?

 • Nezávislosť a sloboda?
 • Zdolávanie prekážok?
 • Fair play?
 • Istoty?
 • Dobré vzťahy?
 • Peniaze?

K čomu mám sklony?

 • V ktorých činnostiach som dobrý?
 • Cítim sa lepšie v kolektívne alebo osamote?
 • Akú mám chybovosť či presnosť v práci?

Aké mám vlastnosti?

 • Som rýchly ,dynamický alebo pokojný?
 • Som operatívny a flexibilný, alebo mám rád naplánované a systematické procesy?
 • Som rozvážny alebo váhavý?

 

Odpovede na tieto otázky sú kvapkou v mori v technikách, ktoré nám kariérne poradenstvo ponúka. Môžeme ich považovať za základný odrazový mostík pri plánovaní svojej pracovnej kariéry. Táto práca na sebe samom zahŕňa však oveľa  viac. Je to tak trochu aj psychológia. Plánovanie svojej kariéry či zmeny v kariére zahŕňa aj odpovedanie si na otázku – Kto bude mojim oporným bodom a podporovateľom pri mojej kariérnej ceste? Z kadiaľ čerpám/budem čerpať energiu, aby sa všetko pracovne nové zvládlo a následne ustálo? Čo viem ponúknuť? Čo chcem ponúknuť a v čom sa potrebujem dovzdelať? Je toho oveľa viac…

 

Nezabudnime, že platí isté pravidlo. Čím väčšiu pracovnú zmenu vo svojom živote chceme uskutočniť, tým viac pozornosti by sme mali venovať príprave.

 

Príďte zistiť kto ste, čo chcete a kam smerujete. Od 19.3.2021, online.