VYSKÚŠAJTE SI doma techniku kariérneho poradenstva

VYSKÚŠAJTE SI doma techniku kariérneho poradenstva

VYSKÚŠAJTE SI doma techniku kariérneho poradenstva

Z akreditovaného kurzu Kariérne poradenstvo, ktorý štartujeme od 7.5. prezenčne v Bratislave.

Jej cieľom je:

– uvedomiť si zdroje, z ktorých čerpám energiu do svojej práce

– pomenovať „plody“ mojej práce

– uvedomiť si v čom som pre svoje okolie dôležitý

– zamyslieť sa nad svojimi rezervami

– pomenovať moje silné stránky

 

Postup:

Vezmite si čistý papier A4 a ceruzky.

Nakreslite na papier väčší strom, s koreňmi, kmeňom, korunou a plodmi.

 

Doprajte si čas a postupne odpovedzte na otázky v 4 oblastiach:

 1. Korene, zdroje, výživa
 • Čo ma vyživuje v mojom živote?
 • Odkiaľ čerpám silu a energiu?
 • Čo potrebujem, aby môj strom dobre rástol?
 1. Kmeň
 • Kmeň je moja stabilita. Čo je pevné, v čom si verím, že vždy zvládnem?
 1. Koruna
 • Ako ma vidia ostatní? Za čo ma chvália? V čom sa môžu na mňa spoľahnúť? Za čo mi ďakujú?
 1. Plody mojej práce
 • Aké sú plody mojej práce?
 • Čo ponúkam iným?
 • Čo ma baví dávať?
 • Čo by som chcel dávať?

 

Zdroj: učebné materiály z kurzu kariérne poradenstvo, praktická priručka Kariérového poradenstva, B. Ľubová

 

Chcete absolvovať desiatky techník kariérneho poradenstva, zistiť o sebe veľa informácií, ísť do hĺbky a svojpomocne objaviť svoje hodnoty, ciele, kariérne kotvy, váš podporný výbor a mnoho iného?

Zistite o sebe viac.

Poznanie vám pomôže v rozhodovaní sa o vlastnej budúcnosti.

Príďte na prezenčný akreditovaný kurz Ministerstvom školstva Kariérne poradenstvo.

Začíname 7.5.2022 v Bratislave.