Rozhovor o kariérnom poradenstve, multipotencialite a zručnostiach 21. storočia

Rozhovor o kariérnom poradenstve, multipotencialite a zručnostiach 21. storočia

„Zamestnávatelia v súčasnosti majú problémy zohnať kvalitných ľudí, ktorí majú zručnosti ako kritické myslenie, kreativita, spolupráca, komunikácia, schopnosť zvládať neistotu a nepredvídateľnosť. Zvyšujú sa nároky aj na IT gramotnosť. Čoraz viac sa hovorí o schopnosti demonštrovať osobnú spoľahlivosť, efektívne pracovné návyky, schopnosť sebareflexie a poznanie vlastných silných stránok a limitov.“ hovorí kariérna poradkyňa Ľubica Reháková Vajsová, mamička na materskej dovolenke, ktorá kedysi pracovala v IT sektore a tiež vo svete manažmentu, aktuálne pomáha ženám zobrať kariéru „do vlastných rúk“ a venuje sa príprave nového webináru Multipotencionalita. Jej profil si môžete pozrieť tu.

Poskytla nám rozhovor, v ktorom sme sa zamerali na kariérne poradenstvo, multipotencialitu a tiež na pracovný pohovor a zručnosti 21. storočia.

Čítajte pozorne, veľa sa dozviete 🙂

1. Ľubica, prezraďte nám, ako ste sa dostali k práci kariérnej poradkyne?

Pracovala som v kariérnom centre na univerzite a neskôr som odišla na materskú a prišiel čas si plniť ďalšie sny. Mala som chuť pomáhať ľuďom a zúžitkovať svoje skúsenosti.

2. Čo by ste vo všeobecnosti odporučili ľuďom, ktorí dlhodobo chcú zmeniť prácu, ale nevedia, čo chcú robiť?

Ideálne by sa mali začať zaoberať včas myšlienkou na zmenu práce.  Urobiť si osobnú inventúru. Mali by poznať svoje silné stránky a limity. Byť trpezlivý. Prvý krok je urobiť si viac plánov. Je veľmi užitočné si stanoviť kritéria, ako mzda, pracovná doba, lokalita, veľkosť firmy. Pracovná doba a lokalita je jedna z najdôležitejších pokiaľ sa jedná o ženy s malými deťmi. Nie je vhodné hneď skočiť bez premýšľania do novej práce a spáliť za sebou všetky mosty. Podnikateľský zámer alebo novú prácu je možné otestovať aj na nečisto a to tak, že popri práci alebo vo voľnom čase nazrieť do daného sektora buď formou dobrovoľníctva, pracovnej dohody alebo inou formou. Určite by som neodporúčala robiť rozhodnutia bez záložného plánu. Je dôležité si stanoviť ciele, urobiť plán, zapracovať na sebaprezentácii (CV, sprievodný list, profil na LinkedIn), urobiť si zoznam firiem v ktorých by chceli pracovať, aj keď momentálne firmy nehľadajú nových uchádzačov. Je dobré si zistiť čo v daných typoch organizácii personalisti preferujú v CV, motivačnom liste a na pohovore. Niekedy je na dobré sa stretnúť so starými známymi, spolužiakmi, bývalými kolegami, ktorí by možno vedeli pomôcť alebo nasmerovať.

 3. Povedzte nám viac o multipotencialite v kariérnom poradenstve

Aj keď mutipotencialita nie je nový termín, je ešte stále málo používaný alebo zrozumiteľný. Multipotenciál (človek s mnohými záujmami a nadaním) môže pôsobiť dojmom, že vie čo chce a je rozhodný pretože má toľko veľa možností a talentov, paradoxne keď sa má nadaný študent rozhodnúť, ktorým smerom sa vyberie má problém si určiť priority a venovať sa podstatnému, tu práve by mohlo pomôcť kariérne poradenstvo a koučing. Často sa stáva, že študent alebo pracujúci človek sa rozhoduje na základe rodinného prostredia alebo očakávania okolia. Multipotencialita je veľká téma.
Multipotencialita u ľudí, ktorí už na trhu práce sú alebo pracovali určitý čas v nejakom sektore je komplikovanejšia ako u študenta alebo človeka, ktorý je dlhšie ako 10 rokov po škole. Existuje niekoľko typov multipotenciálov a s tým sú spojené aj rôzne modely práce multipotenciála. Často sa o multipotenciáloch hovorí ako o renesančných ľuďoch, „vševedkoch“, skeneroch. Multipotenciálov núti okolie sa špecializovať ale títo ľudia sa nevedia a nechcú špecializovať, preto je vhodné aby si každý multipotenciál nastavil svoj model práce šitý na mieru a nebol frustrovaný. Ľuďom často odľahne keď zistia, že multipotencialita existuje. Práve multipotencialita u klientov je moja srdcovka.

4.      Teraz trochu zabrúsime k téme pracovného pohovoru. Patria podľa Vás emócie na pracovný pohovor?

Áno, už keď sa človek rozhoduje o zmene práce je za tým emócia. Sympatia, nesympatia (antipatia, averzia) je tiež bežná emócia na základe ktorej sa obe strany rozhodujú či sa stretnú na ďalšom kole. Postoje a emócie je možné ľahko vyčítať aj bez neverbálnej komunikácie preto vlastne pomáha obom stranám pri rozhodovaní. Niekedy stačí nacvičiť si jemný úsmev aby sa človek zbavil výrazu strachu z pohovoru. Práca s emóciami je dôležitá na pohovore ako aj na pracovisku preto je potrebné okrem hard skills zručností zlepšovať aj svoje mäkké zručnosti. Na niektorých pohovoroch cielene personalista vytvorí situáciu alebo vyvolá emóciu s cieľom zistiť ako sa kandidát bude správať. Z tejto modelovej situácie vie predpokladať ako sa bude správať daný uchádzač na pozíciách kde je vysoká úroveň stresu. Určite aj emocionálna inteligencia má vplyv na úspech človeka.

5.      Tipy a triky na pohovor, čomu sa vyhnúť? Ako odpovedať na nepríjemné otázky?

Nepríjemnou otázkou môže byť aj prečo ste odišli z posledného zamestnania, zvlášť keď uchádzač o tom nechce hovoriť. Je dobré diplomaticky odpovedať a spomenúť, že svoje posledné zamestnanie ste mali radi, ale hľadáte nové príležitosti k rastu a rozvoju kariéry. Firmy, ktoré hľadajú zamestnancov si tieto informácie väčšinou zisťujú po vlastnej línii.
Často ženy po materskej alebo ľudia, ktorí si hľadajú prácu po 50 roku života sa boja, že im nepríjemné otázky budú položené. Univerzálne odpovede sú napríklad: „Ak by to bolo možné, rád by som sa tejto otázke vyhol.“ „Necítim sa komfortne odpovedať na túto otázku.“
„Mám pocit, že moja odpoveď môže ovplyvniť výsledok pohovoru, aj keď priamo nesúvisí s výkonom danej pozície.“ „Rád by som sa zameral/a na predpoklady a zručnosti viažuce sa k pracovnej pozícii.
Stresujúca otázka môže byť aj čím ste pre výnimočná a čím budete prínosom, preto je dobré sa na to pripraviť vopred a prezentáciu si nacvičiť doma, nahrať sa na diktafón alebo nacvičiť pohovor s rodinným príslušníkom alebo kariérnym poradcom. Ako odpovedať na nepríjemné otázky sa venujem aj na webinároch.

6.      Aké sú zručnosti 21. storočia, ktoré podľa Vás zamestnávatelia vyhľadávajú v súčasnosti u zamestnancov? Môžeme povedať, že časom sa tie zručnosti  menia?

Áno, momentálne obdobie pandémie ukázalo ako je dôležité byť pripravený na zmenu podmienok a nepredvídateľnosť, firmy aj zamestnanci museli zo dňa na deň digitalizovať a prejsť do online priestoru,.
Zamestnávatelia v súčasnosti majú problémy zohnať kvalitných ľudí, ktorí majú zručnosti ako kritické myslenie, kreativita, spolupráca, komunikácia, schopnosť zvládať neistotu a nepredvídateľnosť. Zvyšujú sa nároky aj na IT gramotnosť.
Čoraz viac sa hovorí o schopnosti demonštrovať osobnú spoľahlivosť, efektívne pracovné návyky, schopnosť sebareflexie a poznanie vlastných silných stránok a limitov. Tiež ďalšie dôležité zručnosti sú schopnosť spolupracovať, tímová práca, emocionálna a sociálna inteligencia, tvorivosť, predstavivosť, kreativita, schopnosť prichádzať s inovatívnymi riešeniami, pozrieť sa na problém z netradičných uhlov pohľadu, nachádzať netypické spojenia a kombinácie. Podľa OECD budú potrebné stále viac zručnosti ako kritické myslenie, riešenie problémov a induktívne myslenie.

7.      Ako pandémia ovplyvnila pracovný trh?

Ľudia viac začali vyhľadávať práce, ktoré sa dajú robiť z domu alebo z ľubovoľného miesta. Zamestnávatelia vyžadujú od uchádzačov viac IT zručnosti práve kvôli tomu, že množstvo firiem ostáva pracovať z domu a na pomýšľa len na čiastočný návrat do kancelárii. (hybrid, jeden týždeň z domu, jeden z kancelárie). Aj keď osobný kontakt je veľmi dôležitý.
Pandémia spôsobila vysoký pokles zamestnanosti v oblasti gastro sektora, turizmu aj cestovného ruchu. IT spoločnosti a odvetvia, ktoré vyžadujú vysokú kvalifikáciu a zručnosti sa  udržali bez veľkých zmien. Pandémia koronavírusu urýchľuje nové trendy na trhu práce. Proces digitalizácie, robotizácie a automatizácie, teda nástup Priemyslu 4.0 ako 4 priemyselnej revolúcie je tu s dvojročným časovým predstihom, ako sa pôvodne očakávalo. Podľa najnovších odhadov Svetového ekonomického fóra by v nasledujúcich piatich rokoch malo byť nejakým spôsobom nahradených vyše 30 % pracovných miest na Slovensku. Pokles pracovných miest sa predpokladá na pozíciách pokladník, poštár, administratívny pracovník, zamestnanci bánk a kamenných cestovných kancelárii.. Pre nastavovanie strojov budú potrební kvalifikovaní nastavovači strojov.
V budúcnosti môžeme očakávať aj zvýšený dopyt po povolaniach, ktoré sa starajú o zdravie. O prácu sa určite nemusia báť zdravotníci, opatrovatelia, učitelia základných škôl, psychológovia a iné pomáhajúce profesie. A s nárastom práce z domu bude pravdepodobne ešte zložitejšie zohnať inštalatéra, elektrikára a iných remeselníkov.

Ďakujeme veľmi pekne za inšpiratívny a informáciami nabitý rozhovor 🙂

Krásny deň Vám želá tím ALKP