člen

Alexandra Polačeková

Kariérny poradca

Som začínajúca kariérna poradkyňa, ktorá poskytuje svoje služby zadarmo v rámci získania praxe. Pracujem necelé 2 roky v oblasti HR a mám skúsenosti so selekciou kandidátov, pohovormi a výberovými konaniami, preto viem pomôcť aj pri Vašej príprave. Absolvovala som akreditovaný kurz kariérneho poradenstva v ALKP a certifikovaný kurz kariérneho kouča z Transformation academy. Popri práci […]

Mgr. Martina Dudová MBA

Lektor/Kariérny poradca

Milujem knihy, prírodu a vzdelávanie. Baví ma lektorovanie zručností pre život a tvorba vzdelávacích programov. Rovnako ma nadchlo aj kariérne poradenstvo, teší ma posúvať toto nadšenie ďalej. Dlhodobo ma fascinuje ľudské správanie, či už na úrovni jednotlivcov, skupín alebo organizácií. 15 akčných rokov v medzinárodnom korporátnom manažmente bolo skvelou školou na pozorovanie ľudského myslenia, postojov […]

Mgr. Malík Lukáš

Kariérny poradca

Váš partner na ceste za veľkými cieľmi. Typ školení Kariérne poradenstvo Kariérny koučing Life koučing Business koučing Mentálny koučing pre športovcov Referencie „Pri koučingoch s Lukášom vnímam z neho absolútnu pozornosť a trpezlivosť voči mne a môjmu procesu (seba)objavovania. V mnohých témach mi pomohol usporiadať si myšlienky, priority a určiť prvé kroky k dosiahnutiu toho, […]

Savarová Lucia, Mgr.

Lektor

Najväčšími nepriateľmi našich cieľov sú strach a pohodlnosť. Máš na výber. Ide o to, či sa rozhodneš a začneš. Celý môj doterajší život sa venujem vzdelávaniu dospelých. Vyštudovala som odbor Vychovávateľstvo pre dospelých na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. 18 rokov pôsobím v tejto oblasti a naďalej sa vzdelávam. Práca s ľuďmi je jedna z […]

Kačmárová Veronika, Mgr.

Lektor

René Descart povedal: „Viem, že nič neviem.“ Tento výrok je môj obľúbený, pretože ma stále núti rozvíjať svoje myslenie, naberať nové vedomosti a skúsenosti, a rozširovať si obzory. Je to spôsobené tým, že akonáhle načriem do nejakej témy, zistím, že som len na povrchu a je potrebné ísť hlbšie. Toto chcem sprostredkovať aj svojim klientom. […]

JUDr. Ján Králik, LL.M.

Lektor

Viac ako 20 rokov podnikám v oblastiach daní, účtovníctva, mzdovej agendy a podnikateľskom poradenstve. Po úspešnom ukončení právnického vzdelania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde som získal titul „Mgr“ a neskôr i titul „JUDr“, ako aj po úspešnom získaní titulu „LL.M.“ na Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia, som sa začal venovať i […]

Ing. Alexandra Arendášová, PhD., Ing. Paed. IGIP

Lektor

Som Alexandra Arendášová a pomôžem Vám žiť život podľa vlastných predstáv a na tejto ceste spoznať lepšie seba samého. Dlho som si hľadala štýl práce, ktorý by mi vyhovoval. Pôsobila som na rôznych pracovných pozíciách, ako vysokoškolský pedagóg, vzťahový manažér pre malé a stredné podnikateľské subjekty a firemný riaditeľ. Žiadne z nich mi však neprinášalo […]

Martina Kotvan Belišová

Lektor

Od roku 2003 sa pohybujem vo svete manažmentu. Pracovala som v korporátnej sfére na viacerých manažérskych pozíciách, viedla som tímy, nastavovala stratégie a procesy. Venovala som sa všetkým činnostiam HR profesionála, strategickému plánovaniu, príprave budgetu, náboru a výberu, HR marketingu, HR controllingu, zamestnaneckým vzťahom, motivácii a riadeniu výkonnosti. Od roku 2014 si ako konzultant rozširujem […]