člen

Katarína Váry

Lektor

Lektorovaniu, mentorovaniu a koučingu som sa rozhodla venovať po vyše 20-ročnej ceste vzdelávania sa v oblasti psychológie, pedagogiky, vzdelávania dospelých, manipulácie a zdravých hraníc. Na prelome rokov 2019/20 som založila projekt On+Ona=VL zameraný na vzdelávanie v oblasti manipulácie a zdravých vzťahov. Po 5 rokoch osobných skúseností a štúdia konceptu IKIGAI a jeho vplyvu na kariérnu […]

Ing. Marianna Štrbíková

Lektorka / Kariérna poradkyňa

Som kariérna poradkyňa, mentorka, lektorka, koučka, externá HR konzultantka a konzultantka čínskej metafyziky. Pri svojej práci využívam dlhoročné skúsenosti z oblasti ľudských zdrojov a čínskej metafyziky, primárne techniky BAZI, Mien Shiang a Qi Men Dun Jia, Date Selection. Všetky techniky čínskej metafyziky som vyštudovala v Malajzii v Joey Yap’s Mastery Academy. Vďaka týmto technikám pomáham […]

Mgr. Mishel Spurná, MBA

Lektorka / Kariérna poradkyňa/ Sociálna pedagogička

Po maturite v odbore animátor voľného času som sa rozhodla pre sociálnu prácu na pedagogickej fakulte univerzity Komenského v Bratislave práve kvôli svojej orientácií na ľudí, vzťahu k pomáhajúcim profesiám, ale aj pre širšiu oblasť pôsobenia. Už počas štúdia som sa venovala rôznym sociálno-spoločenským aktivitám spojeným s pomocou druhým, napríklad v krízových centrách, zariadeniach pre seniorov, centrách voľného […]

Róbert Rybár

Lektor

  Senior konzultan a lektor s dlhoročnými skúsenosťami. Je zameraný na komunikáciu, manažment, obchod a riadenie obchodu. Všetky uvedené oblasti obohacuje o prácu so stresom. Vo vzdelávaní využíva prvky zážitkovej pedagogiky. Dôraz kladie na implementáciu po skupinovom vzdelávaní.     Lektor školí Soft skills – školenia a konzultácie: manažment / riadenie spoločnosti obchod komunikácia manažment […]

Mgr. Peter Sunyík

Lektor

Pomáham ľuďom rásť, nakopnúť sa, zamyslieť sa, pochopiť seba a ostatných a nájsť pokoj v duši. Každý dostáva toľko lásky, rešpektu a úcty, koľko dokáže dať sám sebe. Ukončil som II. stupeň vysokoškolského štúdia v odboroch psychológia a sociálne vedy na Fakulte sociálnych vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Počas štúdia som sa špecializoval na […]

Ing. Peter Ďubek

Lektor

Viac ako 10 rokov som vykonával MV SR pozíciu inštruktora hliadok prvého zásahu a mojou vášňou je systematická pacifikácia osoby – slovne či fyzicky. „Víťaz je ten, kto vyhrá bez boja “ preto na mojich kurzoch preferujem hlavne taktiku a verbálnu komunikáciu….no pokiaľ toto zlyhá, je nutnosť vedieť brániť seba, kolegu. Na kurzoch dbám aj […]

Žaneta Forrová

Lektor

Lektorka v oblasti vzdelávania hlbokej práce, mentálnej pohody a emocionálnej inteligencie. Vo svojom pôsobení uplatňujem skúsenosti z mojej doterajšej kariéry. Pôsobila som 8 rokov na manažérskej pozícií vo viacerých firmách a svoje zručnosti som zušľachťovala či už podieľaním sa na rôznych firemných projektoch zameraných na obchodné výsledky ale aj kvalitu, odvedenú smerom ku klientom. Výrazným […]

Mgr. Zuzana Krempová

Lektor

Som koučka, lektorka anglického a nemeckého jazyka a prekladateľka. Vo svojej lektorskej práci kombinujem princípy koučingu a mentoringu a podporujem aktívnu spoluprácu s klientom. Verím v silu ľudského potenciálu a veľmi rada ho v klientoch aktivujem. Mám za sebou vyše 1700 odučených hodín všeobecných aj špecializovaných kurzov nemčiny a angličtiny. Naďalej sa vzdelávam v oblasti […]