Tímové koučovanie 2-3.10.2017

Tímové koučovanie 2-3.10.2017

Ako motivovať tím ľudí, zvýšiť ich efektivitu a využiť potenciál skupiny? Ak vediete ľudí viete, že výsledky, ktoré produkujú tímy nikdy nedosiahnu jednotlivci samostatne.
Cieľom tímového koučingu je zvýšiť efektivitu spolupráce a prehĺbenie pracovných vzťahov. Počas procesu kouč poukáže na slabé stránky a vďaka cvičeniam posilní talenty tímu. Tréning je vhodné využiť pri rozvoji kreativity tímu a pri prehĺbení medziľudských vzťahov. Jedna z podmienok tímového koučovania, je vysoká miera otvorenosti komunikácie v tíme a zároveň motivácia členov tímu spolupracovať.
Kurz je zameraný najmä prakticky, s dôrazom na:
– tímové koučovanie
– koučovanie- história, definícia, zaradenie do systému vied.
– zameranie na riešenie
– efektívna komunikácia
– využitie potenciálu tímu a jeho rozvoj
– cieľ- správne stanovený cieľ
– kontrakt
– spolupráca v tíme
– konkrétne nástroje koučovania

Tešíme sa na Vás 2. a 3. októbra 2017 na ulici Mierová 56, Bratislava-Ružinov.

Lektori: Mgr. Silvia Langermann, ACC a Mgr. Ján Dubnička, PCC
Prihlášku na kurz nájdete na tomto linku.