Test pozornosti

Test pozornosti

Dávame do pozornosti 🙂  Test pozornosti, ktorý môžete využiť podľa potreby aj pri vzdelávaní.

Inštrukcia:

Po dobu siedmich minút podčiarknite všetky dvojice po sebe idúcich čísel, ktorých súčet je desať.

Týchto dvojíc je celkom 142.

Od tohto čísla odpočítajte počet nájdených dvojíc.

Rozdiel je štandardizovaný a do 12 ide o výborný výsledok.

 

A 2 9 1 4 8 7 5 6 3 9 4 6 7 8 8 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 7

B 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 1 4 2 1 5 2 1 6 2 1 7 2 8 1 9 2

C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 1 5 2 1 6 3 1 7 4 6 1 3 5 1 2 4

D 3 3 4 6 7 3 8 2 9 1 4 5 6 7 3 4 9 1 2 9 1 2 3 1 9 8 7 6 5 1 9 0

E 5 3 9 8 2 7 7 4 6 7 5 3 7 0 9 8 8 0 2 8 3 8 2 0 8 2 4 6 5 9 3 4

F 2 0 5 6 3 7 7 0 8 9 5 7 …………………………………………………..

Test pozornosti si môžete  vytlačiť  a použiť ako hotovú lektorskú/ didaktickú pomôcku.

 

Pomôcky, ktoré Vám uľahčia prácu

Ak ste v sekcii lektorské pomôcky ZADARMO ešte neboli, kliknite na slovo  REGISTRÁCIA.

V prípade, že ste túto sekciu už pred tým navštívili, kliknite na slovo PRIHLÁSENIE.

Na jednotlivých linkoch nájdete tematicky rozdelené materiály, ktoré stačí už len stiahnuť. V prípade testov, v tejto sekcii nájdete aj ich vyhodnotenie.

 

POZORNOSŤ: je schopnosť zamerať a sústrediť sa na určitý dej alebo objekt. Jej funkciou je vpúšťať do vedomia obmedzený počet prvkov, dejov či informácií. Má ochrannú funkciu, chráni pred zahltením a preťažením informáciami, pričom do vedomia vpúšťa informácie, ktoré sú pre nás v určitom ohľade prioritne významné. Zameranie pozornosti je ovplyvňované vôľou, motívy a pocitmi.