SÚŤAŽ O KURZ ZOOM PRE ŠKOLITEĽOV V HODNOTE 138 €!

SÚŤAŽ O KURZ ZOOM PRE ŠKOLITEĽOV V HODNOTE 138 €!

Pravidlá súťaže:

Usporiadateľ súťaže: Asociácia lektorov a kariérnych poradcov, Partizánska cesta 97, 974 01  Banská Bystrica

Trvanie súťaže: 2.9.2021 – 5.9.2021

Žrebovanie: 6.9.2021

Účastník súťaže: Účastníkom súťaže sa môže stať akýkoľvek fanúšik Asociácie lektorov a kariérnych poradcov na Slovensku po splnení súťažných podmienok. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Účastník súťaže dáva súhlas s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči nemu žiadne záväzky.

Podmienky účasti v súťaži:

Zapojte sa aj Vy do súťaže o kurz Zoom pre školiteľov v hodnote 138 €.  Je to jednoduché! Dajte „Like“  príspevku na facebookovom profile ALKP  a do komentára  pod príspevkom napíšte čo sa Vám najviac páči / čo najviac oceňujete na online vzdelávaní.  A ste v hre!

Výhercovia, žrebovanie a ceny

Výhercom sa stane vyžrebovaný účastník súťaže. Zlosovanie výhercu sa uskutoční dňa 6.9.2021 prostredníctvom generátora náhodných čísel.

Výhercom súťaže sa stala Petra Muráriková Poliaková. Splnila všetky podmienky účasti v súťaži. 

Súťaží sa o:

Kurz Zoom pre školiteľov hodnote 138 €, ktorý sa uskutoční v dňoch 7.9. a 8.9.2021!  

Detaily o kurze tu

 

Oznámenie výhry

O výhre bude výherca oboznámený dňa  6.9.2021 prostredníctvom správy na facebooku. Meno výhercu bude zverejnené dňa 6.9.2021 na facebookovom profile Asociácie lektorov a kariérnych poradcov a na stránke www.alkp.sk.

Práva usporiadateľa:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené, alebo nie. Cenu nemôže vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnil, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru cien. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie.

Vyhlásenie ALKP k súťaži: SÚŤAŽ O KURZ ZOOM PRE ŠKOLITEĽOV V HODNOTE  138 €! nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná a spravovaná spoločnosťou Facebook a nie je s ňou nijako spojená.