Rozhovor s Martinou Belišovou – o ceste z korporátu k lektorovaniu

Rozhovor s Martinou Belišovou – o ceste z korporátu k lektorovaniu

„Myšlienka opustiť stabilnú formu zamestnania vo mne dozrievala postupne. Uvedomila som si, že existuje aj iná, omnoho slobodnejšia forma sebarealizácie. A práve túžba po slobode bola pre mňa tým najväčším motivátorom. Sloboda pre mňa znamená, že sa môžem venovať projektom, ktoré ma posúvajú, napĺňajú a majú zmysel.“  Martina Belišová v našom rozhovore hovorí aj o svojej ceste zo „stabilného“ korporátu k lektorovaniu „na voľnej nohe“.
Prajeme Vám príjemné čítanie. 

 

1.         Rozhodli ste sa opustiť stabilnú firmu a začať s prácou „na voľnej nohe“. Nebáli ste sa?

Myšlienka opustiť stabilnú formu zamestnania vo mne dozrievala postupne. Uvedomila som si, že existuje aj iná, omnoho slobodnejšia forma sebarealizácie. A práve túžba po slobode bola pre mňa tým najväčším motivátorom. Sloboda pre mňa znamená, že sa môžem venovať projektom, ktoré ma posúvajú, napĺňajú a majú zmysel.

Spomínam si na neproduktívne porady a neefektívne nastavené procesy, ktoré nemôžete ako zamestnanec zo svojej pozície nijako ovplyvniť. Teraz si môžem zorganizovať svoj čas sama. Sú dni, kedy prevládajú prevádzkové činnosti, vtedy sa nepúšťam do koncepčných vecí. Potom je zase priestor na kreatívnu činnosť a prácu s klientmi, kedy sa s chuťou pustím do práce. Ten pocit, že vás práca baví, je na nezaplatenie.

Nebudem však tvrdiť, že to bolo úplne jednoduché. Prechádzala som rôznymi štádiami, od nadšeného skúmania možností až po rôzne druhy obáv. Postupne sa ukázalo, že väčšina obáv je buď iracionálna alebo že reálne hrozby viem zvládnuť. V tomto uvedomení mi pomohlo vzájomné koučovanie s kolegami koučmi a tiež obrovská podpora môjho partnera a dcérky.

2.         Čo by ste odporučili všetkým, ktorých pracovné životy sa uberajú podobnou cestou resp. chcú urobiť takú istú zmenu?

Základom zložitých rozhodnutí je „chladná hlava“. Nerobiť náhle rozhodnutia, keď sme vyčerpaní, plní emócií alebo pod tlakom. Osobne pri rozhodovaní využívam kombináciu faktov a toho, čo mi vraví intuícia.

Pocity nás neklamú. Keď sme dlhodobo frustrovaní z práce, netreba si klamať. Je potrebné sa vypočuť a povedať si, čo by malo byť inak, aby sme boli spokojní. Bude to znieť možno ako klišé, ale na rozhodnutie je potrebné nájsť aj odvahu vyjsť z komfortnej zóny. Nesmierne dôležitá je preto dôvera v samého seba – vo svoje silné stránky, v to, čo už vieme a aké máme skúsenosti. Je dobré mať pri sebe tiež oporu, pretože každý z nás má aj slabšie chvíle.

V samotnom podnikaní sú dôležitými vlastnosťami vytrvalosť a cieľavedomosť. Podnikanie je predovšetkým o disciplíne.

3.         Aké sú výhody a nevýhody práce „na voľnej nohe“?

Vnímam mnoho výhod. Už spomínaná voľnosť vám dáva väčšiu flexibilitu v organizácii času a miesta, kde pracujete. To oceňujem predovšetkým ako mama a tiež partnerka. Rodina pre mňa znamená veľa a takto môžeme tráviť viac času spoločne. Nehovoriac o tom, že každá žena potrebuje cez deň vybaviť množstvo vecí, ktoré idú takto zvládnuť jednoduchšie.

Ďalšou veľkou výhodou je rôznorodosť práce. Ako podnikateľka zaisťujem finančné plánovanie, organizáciu práce, komunikujem s potencionálnymi a stálymi klientmi, realizujem konzultácie, koučovanie a školenia, zaisťujem marketing.

Nevýhodou je, že keď som na dovolenke, firma spomalí svoj chod a plnohodnotne funguje až po mojom návrate. Zmena je do určitej miery možná s tým ako rastie firma a sú v nej ľudia, ktorí vedia prebrať potrebnú agendu. Možno raz príde aj to.

4.         Kto Vás priviedol k práci lektorky?

K práci lektorky som sa dostala popri realizácií konzultačných projektov z oblasti manažmentu. Implementačná fáza projektov je často aj o školení tímov.

5.         Mali ste / máte nejakého mentora v lektorovaní?

Počas mojej praxe manažéra som mala možnosť vnímať akým spôsobom lektori pracujú. Najskôr ako účastník rôznych druhov školení pri manažérskom rozvoji, neskôr ako HR manažér, ktorý vyberá vhodného školiteľa pre ostatných kolegov – manažérov na rôznej úrovni seniority.

Ako svojho mentora v lektorovaní, a nielen v ňom, si cením Mariána Kolníka, ktorého som spoznala pri školení The 7 habits of highly effective people spoločnosti Franclin Covey. Vďačím mu za jeho láskavý prístup a nesmierne veľa inšpirácie pre lektorovanie a aj osobný rozvoj.

6.         Ako vyzerá Vaša príprava na lektorovanie? (mám na mysli proces, koľko to asi trvá (pred danou zákazkou), čo všetko v rámci prípravy na lektorovanie absolvujete…)

Časový rozsah je rozdielny podľa náročnosti konkrétneho projektu. Celý proces prípravy sa odvíja od dôslednej analýzy rozvojových potrieb priamo s klientom.

Vychádzam z cieľov, ktoré sme si s klientom zadefinovali. Zohľadňujem dôkladne potreby, ktoré potrebuje klient školením naplniť.

Veľkú časť prípravy venujem osnove školenia, lektorskej príprave. Premýšľam o postupnosti naplnenia čiastkových cieľov, vyberám metódy a vymýšľam aktivity, odhadujem potrebný čas. Vyťahujem zápisky, ktoré si témam a aktivitám priebežne ukladám. Rada striedam dynamiku školenia a využívam zaujímavé učebné pomôcky. O každom školení premýšľam vzhľadom ku cieľovej skupine tak, aby bolo školenie naozaj pútavé a maximálne užitočné.

Fáza prípravy ma naozaj baví a tu sa často pristihnem ako sa už teším na deň školenia a kontakt s účastníkmi školenia.

7.         Mnohých lektorov pristihla pandémia nepripravených… Mnohí nevedeli a možno aj nechceli pretransformovať svoje kurzy do online prostredia. Ako je to s Vami, naskočili ste na „vlak online vzdelávania“?

Časť aktivít som v online podobe realizovala už pred pandémiou. Hneď začiatkom pandémie som si doplnila potrebné znalosti a skúšala, čo mi sedí najviac. Následné školenia priniesli rutinu, ktorú lektor z môjho pohľadu potrebuje, aby sa vedel sústrediť na skupinu ľudí, s ktorou pracuje.

Nové technológie mám veľmi rada a vnímam ich pri efektívnom používaní ako veľkého pomocníka v práci lektora.


Ďakujem ALKP za podporu a vrelosť prijatia medzi svojich členov. Prajem všetkým kolegom lektorom veľa spokojných účastníkov vzdelávania!

Ďakujeme veľmi pekne za inšpiratívny rozhovor 🙂