Spúšťame Veľkú Vianočnú súťaž o skvelé ceny!

Spúšťame Veľkú Vianočnú súťaž o skvelé ceny!

ŽREBUJEME 4 VÝHERCOV!

 

Pravidlá súťaže:

Usporiadateľ súťaže: Asociácia lektorov a kariérnych poradcov, Kremnička 53, 974 05  Banská Bystrica

Trvanie súťaže: 3.12.2019 – 12.12.2019

Žrebovanie: 13.12.2019

Účastník súťaže: Účastníkom súťaže sa môže stať akýkoľvek fanúšik Asociácie lektorov a kariérnych poradcov na Slovensku po splnení súťažných podmienok. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Účastník súťaže dáva súhlas s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči nemu žiadne záväzky.

 

Podmienky účasti v súťaži:

Zapojte sa aj Vy do Veľkej Vianočnej súťaže o skvelé ceny!  Je to jednoduché! Dajte „Like“ príspevku na facebookovej stránke ALKP a do komentára  pod príspevkom napíšte 1 vianočný zvyk, ktorý dodržiavate. A ste v hre!

 

Výhercovia, žrebovanie a ceny

Pozor, pozor! ŽREBUJEME až 4 výhercov!

Výhercami sa stanú vyžrebovaní účastníci súťaže. Zlosovanie výhercov sa uskutoční dňa 13.12.2019 prostredníctvom generátora náhodných čísel.

 

Súťaží sa o:

2 knihy : Objavte svoj talent od autora Juraja Málika

Knihu: Office 2016 Podrobná užívateľská príručka od Jána Žitniaka

Knihu: Cigánka od lektorky roka 2017 Janette Motlovej Maziniovej

 

Darčeky do súťaže venovali: Juraj Málik, Ján Žitniak a Janette Motlová Maziniová. 

 

Oznámenie výhry

O výhre budú výhercovia oboznámení dňa  13.12.2019 prostredníctvom správy na facebooku. Mená výhercov budú zverejnené dňa 13.12.2019 na facebookovom profile Asociácie lektorov a kariérnych poradcov a na stránke www.alkp.sk.

Práva usporiadateľa:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané ceny boli splnené, alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru cien. Výhercom bude výhra zaslaná poštou najneskôr do 3 týždňov odo dňa vyžrebovania.  Usporiadateľ nezodpovedá za straty alebo poškodenie spôsobené slovenskou poštou. Výhercovia nemajú právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie.

Vyhlásenie ALKP k súťaži: Veľká Vianočná súťaž o skvelé ceny nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná a spravovaná spoločnosťou Facebook a nie je s ňou nijako spojená.

 

Výhercovia súťaže: 

Miroslav Revallo – kniha Office 2016  od Jána Žitniaka

Ingrid Mariášová – kniha Cigánka od Janette Motlová Maziniová

Eva Stieranková Ciglianová – kniha Objavte svoj talent od Juraja Málika

Beata Šabíková – kniha Objavte svoj talent od Juraja Málika