Mimoriadna ponuka: členstvo v ALKP na 3 roky len za jednoročný členský poplatok!

Mimoriadna ponuka: členstvo v ALKP na 3 roky len za jednoročný členský poplatok!

Členstvo v ALKP nikdy nebolo také výhodné! Magický rok 2020 si žiada magickú ponuku. A Asociácia lektorov a kariérnych poradcov  s ňou prichádza.

Len v roku 2020 zaplatíte jednoročný členský poplatok vo výške 60 € a zostanete u nás 3 roky! 2020 – 2021 – 2022.

U nás v asociácii združujeme a zastrešujeme lektorov a kariérnych poradcov z celého Slovenska. Zároveň zastupujeme ich záujmy pri rokovaniach štátnymi a verejnými inštitúciami. Našou prioritou je vzdelávanie a rozvoj našich členov ako aj ich propagácia, sieťovanie a mentoring. Idea celoživotného vzdelávania sa stala našou mantrou, v prospech ktorej lobujeme.

Pridajte sa k nám do veľkej lektorskej rodiny!

Za jednorazový členský príspevok 60 € počas troch rokov (2020 – 2021 – 2022) získate nasledovné benefity.

 • uverejnený profesionálny profil Vás – lektora/kariérneho poradcu na stránke www.alkp.sk, čím získate reklamný priestor  pre Váš profil a Vaše služby (1. ak nemáte svoju www stránku propagujete seba svoje služby, 2. ak máte www stránku zosieťujeme sa – budete viac vyhľadateľný). Takýto profil by Vás na iných portáloch vyšiel viac ako 150 € za rok!
 • prelinkovanie Vášho profesionálneho profilu, ktorý bude zverejnený na stránke www.alkp.sk  s Vašou osobnou web stránkou  (v prípade, že máte vlastnú web stránku)
 • newsletter  (tipy a rady k vzdelávaniu) 1-  2 x mesačne do Vášho mailu,
 • možnosť zúčastňovať sa rôznych kurzov a aktivít ALKP za zvýhodnené ceny
 • jednotný informačný kontaktný bod (niekedy Vás nájdu len na našej stránke, alebo si Vás vyberú, lebo sa im páči Váš profil a volajú nám do asociácie. My Vás o tom informujeme a posúvame kontakt priamo na Vás s Vašim súhlasom.)
 • POUKÁŽKU  v hodnote 100,-€  na vzdelávací kurz ALKP  „Lektor“ alebo „Kariérne poradenstvo“ (pozn.  jednorazovú poukážku nie je možné využiť na účasť na Konferencii ALKP, pozn. poukážku nie je možné kombinovať s inými zľavami).
 • možnosť propagácie 2 vlastných kurzov ročne prostredníctvom nášho facebooku a ako tip na vzdelávanie prostredníctvom kampane v mailchimpe do databázy s viac ako 2000 kontaktmi. V prípade záujmu o propagáciu Vášho kurzu je z hľadiska efektivity nevyhnutné a potrebné poskytnúť nám všetky údaje o kurze ako aj súvisiace obrázky najmenej mesiac pred samotnou realizáciou kurzu. (v prípade záujmu o viac príspevkov – táto služba je samozrejme možná a je spoplatnená sumou 28 Eur/1 príspevok)
 • garanciu zaplatenej faktúry, ak organizujete kurz v spolupráci/prostredníctvom ALKP
 • možnosť poskytovať svoje poradenské, konzultačné a mentorské služby za honorár(niektorí ľudia potrebujú len poradiť, usmerniť, nepotrebujú celý  kurz. Za Vaše nadobudnuté skúsenosti Vám bude zaplatené)
 • zasielanie aktuálnych pracovných ponúk do Vášho mailu

Prihláška za člena ALKP– stačí kliknúť 🙂

Riadnym členom Asociácie lektorov a kariérnych poradcov sa stanete:

 • ak máte prax: preukázaním referencií a praktických  zručností,
 • ak ste bez praxe: absolvovaním akreditovaného vzdelávacieho programu s názvom LektorKariérne poradenstvo alebo Manažér ďalšieho vzdelávania,
 • vyplnením členskej prihlášky, ktorej súčasťou je aj vyjadrenie súhlasu so znením Etického kódexu ALKP a Stanov ALKP.  Podpísanú a naskenovanú členskú prihlášku zašlite e-mailom na adresu alkp@alkp.sk,
 • uhradením členského príspevku vo výške 60 € na číslo účtu IBAN: SK43 0900 0000 0050 3641 9455, BIC – SWIFT kód: GIBASKBX, (do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno, priezvisko a „členské 2020 – 2022“ variabilný symbol: Vaše telefónne číslo),
 • schválením členstva Správnou radou ALKP.

Ďalším krokom je vyplnenie Vášho profesného profilu. Formulár pre jeho vyplnenie nájdete TU. Váš profil sa bude spolu s Vašou fotografiou zobrazovať na portáli www.alkp.sk. Profesný profil je jedinečný marketingový nástroj, ktorý slúži na prezentáciu Vašich služieb. Bude naň klikať mnoho Vašich potenciálnych klientov. Dobre vypracovaný profil vypovedá o tom, čo ste vo svojom profesionálnom živote dokázali, aké vzdelanie ste získali, odkazuje na referencie o Vašej praxi a tiež v akej oblasti vzdelávate. Vaše šance zaujať klientov sa zverejneným profilom zvyšujú.

Po vyplnení nasledujúcich údajov, sa tieto zobrazia vo vašom profile (Pozrite, aký profil získate členstvom).

ALKP je spoločensky zodpovedná organizácia, preto pre osobám so zdravotným znevýhodnením a osobám na rodičovskej dovolenke poskytujeme členstvo ZDARMA.