Newsletter č. 2:  Projekt CORD pripravil sériu užitočných článkov o podnikaní. Chystá aj mapovanie podnikateľského prostredia.

Newsletter č. 2: Projekt CORD pripravil sériu užitočných článkov o podnikaní. Chystá aj mapovanie podnikateľského prostredia.

Cieľom projektu CORD je upevniť spoluprácu medzi organizáciami poskytujúcimi podporu potenciálnym a existujúcim podnikateľom a podporiť cezhraničný rozmer v oblasti slovensko-maďarských hraníc. Dovoľte nám predstaviť novinky, ktoré sa v projekte udiali v posledných týždňoch.

S prihliadnutím na potreby začínajúcich podnikateľov a záujemcov o podnikanie sme pre vás pripravili seriál článkov v podaní pani Zuzany Szabóovej z organizácie RPIC Komárno. Jej bohaté skúsenosti v oblasti poradenstva dali vzniknúť veľmi užitočným výstupom, ktoré nájdete v nasledujúcich linkoch:

Byť radšej zamestnancom alebo začať podnikať? (1. časť)

Byť radšej zamestnancom alebo začať podnikať? (2. časť)

Dokážete svoj biznis nápad zrealizovať? 5 tipov, ako si overiť potenciál vášho produktu

Chcete začať podnikať? Poradíme vám, ako identifikovať zákazníkov a potenciálny trh

Ďalšou z priorít projektu je spustenie procesov mapovania podnikateľského prostredia v cieľových regiónoch. Cieľom je zozbierať dáta o existujúcich  organizáciách a službách, ktoré podporujú záujemcov o podnikanie, startupy, existujúcich podnikateľov a špecificky ženy, pri rozšírení ich podnikateľských aktivít na zahraničnom, najmä maďarskom trhu.

Mapovať budeme aj ženské podnikanie a bariéry, ktoré zabraňujú podnikateľom expandovať za hranice Slovenska. Výstupom bude analýza, ktorá pomenuje nedostatky, ale aj príklady dobrej praxe pri prenikaní firiem smerom do zahraničia.

Chceli by sme vás tiež upozorniť na zaujímavé podujatia, ktoré by mohli pomôcť vášmu podnikaniu nie len doma, ale aj v zahraničí:

Denne, 15. 10. – 19. 10.2018, Košice, Kurz podnikateľských zručností

17.10.2018, Bratislava, Budovanie brandu – ako na to?

17.10.2018, Banská Bystrica, SEO – ako sa dostať na vyššie priečky v Google vyhľadávači?

18.10.2018, Košice, SEO: Ako sa dostať na vyššie priečky v Google vyhľadávači?

18.10.2018, Bratislava, Správne komunikuj – úspešne podnikaj

Vedúci partner:

Projektoví partneri:

„Obsah tohto newslettera nemusí vyjadrovať oficiálné stanovisko Európskej Únie.“