Dokážete svoj biznis nápad zrealizovať? 5 tipov, ako si overiť potenciál vášho produktu

Dokážete svoj biznis nápad zrealizovať? 5 tipov, ako si overiť potenciál vášho produktu

K najvážnejším problémom, ktorým budete pri vašom začiatočnom plánovaní čeliť, patrí nájsť si miesto a zistiť realizovateľnosť svojho nápadu. „Začnite v pravý čas so správnym podnikaním“ je veľmi dobrá rada, ale držať sa jej môže byť ťažké.

Mnohí podnikatelia vhupnú do podnikania takí zaslepení snom, že nedokážu dôkladne zhodnotiť jeho potenciál.

Skôr ako investujete čas, úsilie a peniaze, skúste oddeliť zdravé nápady od tých, ktoré obsahujú vysoký potenciál neúspechu.

Je váš nápad realizovateľný?

  • Stanovte a stručne opíšte podnikateľskú činnosť, do ktorej sa chcete pustiť?
  • Presne špecifikujte výrobky alebo služby, ktoré plánujete predávať?
  • Uspokojuje váš výrobok alebo služba nevyplnenú potrebu?
  • Bude váš výrobok alebo vaša služba slúžiť existujúcemu trhu, na ktorom dopyt prekračuje ponuku?
  • Bude váš výrobok alebo vaša služba z hľadiska svojej kvality, výberu, ceny alebo umiestnenia konkurencieschopný?

Na každú otázku ste odpovedali kladne? Potom ste na správnej ceste. V prípade záporných odpovedí by sledovanie tejto cesty mohlo byť ťažké.

Autor: Zuzana Szabóová z Regionálneho poradenského a informačného centra (RPIC) Komárno