Rozhovor s Janou Pierovou o lektorovaní, začiatkoch, mentoroch …

Rozhovor s Janou Pierovou o lektorovaní, začiatkoch, mentoroch …

Urobte si pohodlie a začítajte sa do rozhovoru s PaedDr. Janou Pierovou .  O lektorovaní, začiatkoch, mentoroch, aktivitách… Dozviete sa, že „práca lektora je aj o schopnosti ovládať sa, byť empatickým, nedať sa vyviesť z miery, vedieť prijať aj kritiku, a neposlednom rade vnímať ľudí ako ľudí , vedieť prijať a rešpektovať iný názor. “ Začítajte sa a pokojne si k tomu vychutnajte svoju kávu.  Prajeme Vám príjemné čítanie 🙂

1. Aké boli Vaše lektorské začiatky? Kto Vás priviedol k tejto profesii?
Začala som ako externý pracovník, pracoviska MPC v Prešove v r. 2015. Dostala som sa k tomu tak, že som reagovala na výzvu, kde potrebovali lektora na vzdelávanie MRK1 pre asistentov inkluzívneho vzdelávania. Na tomto projekte som ako lektor pracovala rok.
Potom som sa dlhšie tomu nevenovala, pretože som začala pracovať v školstve.
Vrátila som sa k tomu v r. 2020, keď som sa prihlásila na akreditovaný lektorský kurz cez ALKP, ktorý prebiehal v Košiciach. O tomto kurze som sa dozvedala na sociálnych sieťach. Vtedy som to vnímala ako výzvu získať odbornú spôsobilosť zastrešenú získaním akreditovaného certifikátu, a tak môcť pokračovať v práci lektora na profesionálnej úrovni.
Od októbra 2020 pracujem na dohodu v Akadémii vzdelávania Svidník ako lektor webinárov. K tejto práci som sa dostalatak, že som reagovala na výzvu, ktorú mali na svojej stránke.
2. Ako vyzerá Vaša príprava na lektorovanie? (mám na mysli proces, koľko to asi trvá (pred danou zákazkou), čo všetko v rámci prípravy na lektorovanie absolvujete…)

Moja príprava trvá cca 3 – 4 dni. Najprv sa musím zorientovať v téme. Preštudujem si niekoľko materiálov, prípadne sa skúsim inšpirovať nejakými videami, následne si tvorím vlastnú prezentáciu, v ktorej okrem teoretických informácii využívam najmä svoje vedomosti a skúsenosti z vlastnej pedagogickej praxi.

3. Existuje nejaká aktivita/metóda/pomôcka, ktorú zaručene použijete na každom vzdelávaní?

Keďže momentálne vzdelávam len online, nie je možnosť využívať pomôcky na aktivity účastníkov. Na oživenie mojich webinárov sa snažím využívať neúplne citáty týkajúce sa danej témy, a účastníci môžu skúsiť, ako by celý citát znel, čo by dodali, aby citát mal pre nás v danej téme zmysel, a bol by zároveň pre nich aj inšpiráciou. Využívam aj krátke videá z filmov, kde môžu účastníci vyjadriť svoj názor, postoj. Videá sú vždy aktuálne prepojené s témou webinára. Občas im pustím krátku báseň recitovanú mojimi rómskymi žiakmi vzhľadom, že mojimi preferovanými témami sú – Vzdelávanie žiakov z MRK, Vzdelávanie žiakov so ŠVVP, Dramatoterapia vo výchovno- vzdelávacom procese atď.

4. Akú najväčšiu „lekciu do života“ ste v rámci lektorovania dostali? (ak vôbec)

Vzhľadom na moju krátku dobu pôsobenia ako lektor, ešte som nezískala nejako veľkú„lekciu do života“. Aj keď som zažila malú, nie veľmi príjemnú skúsenosť s jedným účastníkom, ktorý mi dal pocítiť, že práca lektora je aj o schopnosti ovládať sa, byť empatickým, nedať sa vyviesť z miery, vedieť prijať aj kritiku, a neposlednom rade vnímať ľudí ako ľudí , vedieť prijať a rešpektovať iný názor.

5. Mali ste / máte nejakého mentora v lektorovaní?

Mojou mentorkou je moja nadriadená, ktorá ma podporuje, a učí aj tomu, že nie všetkým vždy vyhoviem.

6. Akú radu by ste dali začínajúcemu lektorovi?

Mal by v prvom rade vedieť, že to naozaj chce robiť, bez toho to nemá zmysel robiť. Ak do toho pôjde s priveľkým alebo príliš nízkym sebavedomím, postačí malý neúspech a odradí ho to úplne. Dôležité je to, aby rád komunikoval, bol komunikatívny, vyberal si témy jemu blízke a v ktorých ma prehľad, musí vedieť byť empatický, vedieť zaujať, dokázať vycítiť atmosféru medzi účastníkmi, dokázať prispôsobiť svoj jazyk účastníkom, mal by sa vyhýbať slovným barličkám, ktoré som používala na začiatku aj ja, a bolo to dosť vraj rušivé, vyhýbať sa rutine, vždy hľadať niečo nové, čím by zaujal účastníkov. Dôležitý je aj zmysel pre humor, najmä teraz v týchto online vzdelávaniach, kedy sú ľudia často frustrovaní. A samozrejme na záver je dôležitý obsah a samotná forma vzdelávania. Spracovaná téma školenia musí byť jasná, zrozumiteľná, ľahko pochopiteľná, veď preto do toho účastníci aj idú, aby získali nové poznatky rýchlo, zrozumiteľne, a za čo najkratší čas.

7. Podarilo sa Vám nejaké vedomosti získané prostredníctvom účasti akreditovaného kurzu Lektor implementovať do lektorskej praxe?

Áno, skoro všetko čo som spomenula v bode 6. ?

Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor!

Krásny deň Vám želá tím ALKP