Supervízia lektorských zručností

Supervízia lektorských zručností

Vážení lektori, dávame Vám do pozornosti novú službu ALKP – supervíziu lektorských zručností.

Cieľom supervízie lektorských zručností je získanie spätnej väzby  na vlastné lektorské vystúpenie od 4 nezávislých odborníkov a posunúť sa tak o krok vpred vo svojej lektorskej práci, „vychytať muchy,“ vyladiť potrebné vo svojom lektorovaní.

Cieľová skupina: začínajúci lektori, mierne pokročilí lektori, pokročilí lektori.

Priebeh supervízie:

  • Lektor si pripraví  a realizuje online alebo prezenčné (dohodou) školenie na ľubovoľnú tému v rozsahu 60 min.
  • Lektor bude mať k dispozícii dataprojektor, flipchart, fixy, môže si priniesť ľubovoľné učebné pomôcky, ktoré bude na školení používať
  • Školenia sa zúčastnia cca 4-5 odborníci na lektorské zručnosti, ktorí budú na školení plniť úlohu účastníkov vzdelávania, budú sa zapájať do aktivít a nechajú sa školiteľom viesť.
  • Úlohou skúšaného je na začiatku vzdelávania oboznámiť účastníkov školenia s témou a cieľom hodinového školenia, tzn. tým, čo budú účastníci na konci školenia vedieť naviac, oproti stavu, keď ešte len na školenie išli.
  • Po odškolení dostane lektor 4 nezávislé spätné väzby na svoje lektorské vystúpenie od každého účastníka (tzn. od 4 odborníkov na lektorské zručnosti).
  • Spätné väzby zahŕňajú zhodnotenie celého lektorského vystúpenia, od rozobratia konkrétnych chýb až po návrhy riešení, vrátane adresných a konkrétnych odporúčaní.

Termín supervízií lektorských zručností: individuálne, dohodou.

V prípade záujmu absolvovať supervíziu sa môžete prihlásiť tu: https://alkp.sk/aktivity/supervizia-lektorskych-zrucnosti/