Pred rozbehnutím podnikania si zodpovedzte dôležitú otázku. V čom spočíva hodnota môjho produktu?

Pred rozbehnutím podnikania si zodpovedzte dôležitú otázku. V čom spočíva hodnota môjho produktu?

Pred rozbehnutím podnikania si zodpovedzte dôležitú otázku. V čom spočíva hodnota môjho produktu?

Ak váš zámer spočíva vo výrobe a následnej ponuke výrobku, môžete ho charakterizovať z pohľadu nasledovných kategórií:

  • Charakteristika vlastností výrobku so zdôraznením úžitku pre zákazníka,
  • Porovnanie výrobku s konkurenčnými výrobkami,
  • Vymedzenie počtu, rozmanitosti výrobkov,
  • Predstavenie spôsobu výskumu a vývoja výrobku,
  • Ochrana výrobku, patenty, licencie a pod.

Dôležité je zmieniť sa aj o sprievodných službách poskytovaných k výrobku. Prevažne ide o zabezpečovanie servisných služieb ako opravy a údržba, inštaláciu a montáž, školenia k správnemu používaniu výrobku, prípadne poradenské služby zákazníkom.

V prípade, že predmetom vašej podnikateľskej činnosti je poskytovanie služieb, upresnite, v čom presne spočívajú a ako fungujú. Zároveň nezabudnite objasniť, ako služby zabezpečujete a aké technické prostriedky a vybavenie k poskytnutiu služieb potrebujete.

Obstojí váš produkt v konkurencii?

Predstavenie finálneho výstupu slúži na objektívne hodnotenie jeho úrovne v porovnaní s konkurenciou. Najmä v situácii, ak prichádzate na konkurenčný trh s novým produktom. Nováčikom na trhu v súčasnosti už nestačí byť porovnateľne dobrým s konkurenciou. Ak chcú na trhu uspieť, musia ponúknuť niečo naviac, vlastnosť, ktorá dokáže lepšie uspokojiť potreby zákazníka.

Môže ísť napríklad o zlepšenie a inováciu v sprievodných službách, ktorá je dobrým predajným argumentom na to, aby zákazníka dokázala presvedčiť o výhodnosti nákupu. Zákazníkova potreba musí byť uspokojovaná na vysokej úrovni. K tomu však potrebujete poznať skutočnú potrebu zákazníka, teda problém, ktorý zákazník potrebuje vyriešiť. Ak potrebu zákazníka nepoznáte, vaša námaha je stratou času a minie sa cieľu.

K identifikácii potreby vám môžu pomôcť nasledovné kontrolné otázky:

  • Aký je úžitok z toho, čo predávame?
  • Ako sa náš produkt odlišuje od konkurenčného?
  • Ak je náš produkt nový, aká vlastnosť ho robí odlišným, vhodným?
  • Ak sortiment našich produktov nie je špeciálny, prečo u nás zákazníci nakupujú?

Existuje množstvo príkladov úspešných podnikaní v rôznych oblastiach, ktoré nie sú ničím inovatívne ani prevratné. Dokázali však identifikovať a vyriešiť nejaký problém zákazníkov a uspokojovať skutočnú potrebu svojich zákazníkov.

Autor: Zuzana Szabóová, Regionálne poradenské a informačné centrum (RPIC) Komárno