Otvárame akreditovaný kurz – Manažér ďalšieho vzdelávania

Otvárame akreditovaný kurz – Manažér ďalšieho vzdelávania

TERMÍNY ŠKOLENÍ

Víkendy: 24.9., 25.9., 1.10., 2.10., 8.10., 9.10., 15.10.2016.  Miesto konania: Bratislava

Víkendy: 5.11., 6.11., 12.11., 13.11., 19.11., 20.11., 26.11.2016. Miesto konania: Banská Bystrica

Rozsah školenia: 100 hodín , (67 prezenčne / 33 dištančne)

Cena školenia: 350 €/osoba

V prípade absolvovania len jednotlivého modulu je cena samostatne stanovená na:

1. Projektový manažment: 100,- €.

2. Kľúčové kompetencie manažéra: 200,- €.

3. Špecifiká vzdelávania dospelých: 200,- €.

Anotácia

Pozývame Vás na akreditovaný kurz „Manažér ďalšieho vzdelávania“, ktorý rozvíja schopnosti a zručnosti nad rámec školského vzdelávania. Kurz má modulovú štruktúru, je rozdelený do 3 modulov, ktoré je možné v prípade záujmu absolvovať i samostatne. Rozdelenie obsahu do jednotlivých modulov je v súlade s požiadavkami na kompetencie manažéra v ďalšom vzdelávaní. Absolvovaním jednotlivých modulov účastník získa spôsobilosti potrebné k efektívnemu vykonávaniu pracovnej pozície manažéra ďalšieho vzdelávania.

V rámci modulu č. 1  „Projektový manažment“ na naučíte:

– z akých prvkov riadenia sa skladá projektový cyklus,
– riadiť projekt z finančného hľadiska,
– riadiť projekt z personálneho hľadiska,
– projekt implementovať,
– projekt monitorovať.

V rámci modulu č. 2 „Kľúčové kompetencie manažéra“/Osobnosť manažéra spoznáte:

– kľúčové kompetencie manažéra,
– osobnosť manažéra a štýl práce manažéra,
– úlohy manažéra a manažérske funkcie,
– manažérsku psychológiu,
– kariérny plán manažéra.

V rámci modulu č. 3 „Vzdelávanie dospelých“ sa naučíte:

– osobitosti učenia sa dospelého človeka,
– nastavovať ciele a cieľové skupiny vo vzdelávaní dospelých,
– vykonať analýzu vzdelávacích potrieb,
– plánovať a projektovať vzdelávanie,
– hodnotiť vzdelávacie aktivity.

Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre manažérov ďalšieho vzdelávania, riadiacich pracovníkov vo vzdelávacej spoločnosti, HR manažérov a záujemcov o oblasť ďalšieho vzdelávania.

Priebeh kurzu

Rozsah kurzu je 100 hodín, z toho 67 hodín absolvujete prezenčne (teda priamou účasťou na výučbe) a 33 dištančne – e – learning (forma samoštúdia, v rámci ktorej účastník využíva informačné a komunikačné technológie, konzultácie s lektorom online alebo prostredníctvom e mailu).

Forma záverečnej skúšky

Záverečné hodnotenie účastníka sa uskutoční písomným testom z odprednášanej problematiky s požadovanou úspešnosťou minimálne 75 %.

Prečo si vybrať práve školenie ALKP?

Ku kurzu dostanete:

  • kvalitné študijné materiály, praktické ukážky a cvičenia,
  • príjemnú atmosféru,
  • fundovaného lektora s dlhoročnou praxou,
  • absolvovaním školenia získate osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania.

Kto budú vaši lektori?

Mgr. Emília Jányová Lopušníková pozrite si jej profil TU.

Emília-Jányová-Lopušníková

 

Ing. Lucia Lauková, PhD. Pozrite si jej profil TU.