Národný kvalifikačný rámec Slovenskej republiky

Vedomosti

Úroveň 1

Ovláda základné všeobecné faktické a teoretické poznatky na úrovni zapamätania a porozumenia potrebné pre prácu v známych podmienkach.

Úroveň

Ovláda základné faktické a teoretické poznatky na úrovni zapamätania a porozumenia, potrebné pre prácu v známych podmienkach, s malými obmenami pod vedením nadriadeného vie aplikovať vedomosti s jednoduchými faktami a myšlienkami.

Na stiahnutie:

Národný kvalifikačný rámec SR