Možnosť bezplatného zverejnenia profilu stále trvá!

Možnosť bezplatného zverejnenia profilu stále trvá!

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov spustila kampaň s mottom Ak sa pridáš k nám, nebudeš ako lektor sám.

Do konca novembra 2013 máte možnosť zverejnenia lektorského profilu a profilu kariérneho poradcu bezplatne na stránke www.alkp.sk. Môžete tak urobiť prostredníctvom inzercie lektorského profilu alebo inzercie profilu kariérneho poradcu.

Web stránka Asociácie lektorov a kariérnych poradcov bola vytvorená za účelom zvýšenia šancí pre sprostredkovanie pracovných príležitostí. 

Z vlastných lektorských skúseností vieme, že je komplikované nájsť lektorskú prácu, pokiaľ nie ste firma, alebo súčasť vzdelávacej spoločnosti. Ponúkame Vám možnosť stať sa súčasťou komunity lektorov a kariérnych poradcov.

ALKP spolupracuje v Národnom projekte „Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce“, ktorý realizuje Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCZV). Zástupcovia ALKP pomáhajú vytvárať postupy pre certifikáciu lektorov a manažérov ďalšieho vzdelávania ako aj definovať štandardy kvality ďalšieho vzdelávania, ktoré bude zastrešovať národná autorita.

Sprostredkovali sme prvú pracovnú príležitosť v oblasti vzdelávania soft skills, máme záujemcov o vzdelávanie v účtovníctve a v jazykovom kurze.

Našim cieľom je vytvoriť databázu lektorov a kariérnych poradcov a dať o Vás vedieť. Podporuje nás aj Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity, ktorej web stránka www.voka.sk zaznamenala  za 15 dní 5119 klikov.   Takýmto spôsobom sa snažíme spropagovať naše aktivity. ALKP nájdete aj na Facebooku.

Propagujte sa prostredníctvom informácií vo Vašom profile, ktorý si môžu po zadaní kritérií nájsť záujemcovia o Vaše služby tu.

ALKP zabezpečuje Váš marketing, ktorý je pre jednotlivca finančne náročný. Podobný projekt funguje aj v Českej republike od roku 2009. Buďme pripravený a presadzujme sa v trhovom prostredí.

Zároveň pripravujeme masívnu kampaň, prostredníctvom ktorej sa Vaše profily dostanú do firiem, vzdelávacích spoločností, do škôl, na úrady práce a všade tam, kde by o služby lektorov a kariérnych poradcov je záujem.

Ponúkame Vám odborné a rozširujúce vzdelávanie (napr: tvorba vlastnej web stránky, príprava vlastnej akreditácie, analýza vzdelávacích potrieb klienta,…). Poskytneme Vám supervíziu ako aj spätnú väzbu.

Vašu prácu ohodnotia klienti a Vy sa môžete stať lepším a žiadanejším lektorom, lepším a žiadanejším kariérnym poradcom.

Veríme vo vzájomnú spoluprácu, vieme, že to dokážeme!

Váš tím ALKP