Mediálny tréning odštartovaný

Mediálny tréning odštartovaný

V rámci projektu  „Učíme sa navzájom“  WLEO sme dnes započali  mediálny tréning zamestnancov českého partnera, spoločnosť Centrum dohody.

Na tréningu sa účastníci budú postupne venovať:

  • dôležitým faktorom, ktoré nám pomáhajú identifikovať organizáciu,
  • budovaniu vzťahov s verejnosťou,
  • verbálnej vizitke a komunikovaným posolstvám,
  • pôsobení na sociálnych sieťach,
  • akým spôsobom môžu médiá prispieť k dobrému obrazu organizácie,
  • kľúčovým princípom komunikácie s médiami, tvorbe blogov a tlačových správ
  • príprave, obsahu a prezentácii pred kamerou.

Celý mediálny tréning nadväzuje na projektový výstup, ktorý bude spracovaný v roku 2023 – Tvorba webinára „Prevencia v oblasti duševného zdravia vo firmách. “  Webinár bude zameraný na prevenciu v oblasti duševného zdravia a zvýšenie informovanosti o možnostiach využívať psychologickú poradňu pre všetkých pracovníkov  a zároveň manažérov, ktorí riešia psychické problémy svojich podriadených.

 

 

 

 

Tento článok vydáva Asociácia lektorov a kariérnych poradcov v rámci propagácie projektu  We learn from each other  (WLEO) programu Erasmus + spolufinancovaný Európskou úniou. Obsah tohto článku nemusí nevyhnutne predstavovať oficiálny názor ani stanovisko Európskej únie.

Kód projektu: 2021-1-SK01-KA210-ADU-00003499