Mediálny tréning českých kolegov ukončený

Mediálny tréning českých kolegov ukončený

V januári sa nám podarilo úspešne ukončiť mediálny tréning pre nášho českého partnera Centrum dohody v rámci projektu Erasmus+ „Učíme sa navzájom“  WLEO.

Účastníci pod vedením skúsenej lektorky Veroniky Fitzekovej absolvovali 4 stretnutia plné aktivít, ktoré boli poprepletané úlohami jednotlivcov i organizácie ako celku i mimo tréningu. Svoje vedomosti a zručnosti si celkom zlepšilo 10 zamestnancov, ktorí majú na starosti posilnenie „prítomnosti“ svojej spoločnosti na sociálnych sieťach, výšenie kvality prezentácie svojich konzultantov a budovanie značky ako vlastnej, tak i spoločnosti Centrum dohody.

 

 

 

 

 

Celý tréning bol nápomocný digitálnej transformácii, tzn. posilneniu schopnosti vstúpiť a prezentovať sa v mediálnom priestore. Týmto spôsobom Centrum dohody chce zároveň umožniť zdieľanie odborného know how v oblasti podpory duševného zdravia vo firmách a odovzdávať ho svojim klientom a zároveň verejnosti – vo forme konkrétnych tipov a inšpirácií, ktoré sú k dispozícii napr. na vlastných webových stránkach a profiloch na sociálnych sieťach.

Realizácia mediálneho tréningu nadväzuje na projektový výstup, ktorý bude spracovaný v priebehu roku 2023 – Tvorba webinára „Prevencia v oblasti duševného zdravia vo firmách. “  Webinár bude zameraný na prevenciu v oblasti duševného zdravia a zvýšenie informovanosti o možnostiach využívať psychologickú poradňu pre všetkých pracovníkov  a zároveň manažérov, ktorí riešia psychické problémy svojich podriadených.

Aktuálne v rámci projektu prebiehajú individuálne a skupinové mentoringy. Schyľuje sa k polčasu celého projektu. S realizáciou i priebehom práce sme zatiaľ nadmieru spokojní, dostávajú sa k nám mnohé pozitívne spätné väzby od našich mentees. Viac o nich v samostatnom článku nabudúce :).

Tento článok vydáva Asociácia lektorov a kariérnych poradcov v rámci propagácie projektu  We learn from each other  (WLEO) programu Erasmus + spolufinancovaný Európskou úniou. Obsah tohto článku nemusí nevyhnutne predstavovať oficiálny názor ani stanovisko Európskej únie.

Kód projektu: 2021-1-SK01-KA210-ADU-00003499