Chcete absolvovať kvalitný kurz Lektor alebo Kariérne poradenstvo ZADARMO?

Chcete absolvovať kvalitný kurz Lektor alebo Kariérne poradenstvo ZADARMO?

Vážení nadšenci vzdelávania dospelých,

Využite možnosť vzdelávania a kurz Kariérne poradenstvo  absolvujte ZADARMO!

DNI VZDELÁVANIA:  26.,27.,28.5. a 10.6., 11.6. 2023

FORMA: online

 • Kurz v hodnote 450,00 € Vám môže byť preplatený cez UPSVaR, aj keď ste zamestnaný, prostredníctvom projektu “Nestrať prácu, vzdelávaj sa”
 • Záujemca o zamestnanie (ZoZ) – zamestnaná osoba, písomne požiada úrad práce o schválenie akreditovaného vzdelávania  Kariérne poradenstvo formou Žiadosti o poskytnutie príspevku na vzdelávanie ZoZ najneskôr 30 dní pred začatím kurzu.
 • Žiadosť  Vám pomôžeme vyplniť? Formulár žiadosti si stiahnite TU,  má dve hlavné časti:

1. časť– vypĺňa záujemca o zamestnanie,

2. časť – na žiadosť záujemcu o zamestnanie vypĺňa a potvrdzuje vybraný poskytovateľ vzdelávania

FUNGUJE nám tento postup:

 • zaregistrujete sa  na úrade práce v mieste vášho trvalého bydliska, na oddelení poradenstva a vzdelávania ako Záujemca o zamestnanie (tzn., že si chcete udržať svoje existujúce pracovné miesto, alebo si doplniť vzdelanie pre svoje budúce povolanie)
 • na alkp@alkp.sk  nám zašlete formulár žiadosti o poskytnutie príspevku na vzdelávanie, s vyplnenou 1. časťou
 • my v ALKP vyplníme druhú časť tlačiva a aj s prílohami vám zasielame poštou všetky dokumenty k podpisu poštou
 • dokumenty podpíšete a doručíte na úrad práce v mieste vášho trvalého bydliska (poštou alebo na podateľňu úradu práce), rozhodujúca je pečiatka, všetky podklady musia byť doručené na UP 30 dní pred začiatkom kurzu.

Ak máte chuť si prečítať viac o celom projektu, tu sa dozviete základné informácie.

Otázky a vaše podnety radi zodpovieme na alkp@alkp.sk, alebo telefonicky na t.č.  0919 185 148

 Získajte kurz v hodnote 450,-€ ZADARMO!

ABSOLVUJTE KVALITNÉ VZDELÁVANIE A UROBTE PRE SEBA KROK, KTORÝ  VÁS SKUTOČNE POSUNIE!

Prečo sa vzdelávať v ALKP? Pretože zažijete:

 • Kvalitu vo vzdelávaní, pri ktorej si poviete ÁNO, som na správnom mieste.
 • Profesionalitu vo vzdelávaní, ktorej úroveň môžete posúdiť od momentu zaslania prihlášky, cez absolvovanie kurzu až po dozvuky, kedy naďalej zostávate v spojení s ALKP.
 • Špičkových lektorov, pretože sa pred Vás postavia skúsení a žiadaní lektori s dlhoročnou praxou a nie začiatočníci, ktorí sa ešte sami potrebujú veľa učiť.
 • Pestrosť, učenie sa cez prežitie, skúšanie a trénovanie.
 • Serióznosť vo vzdelávaní (viete presné termíny školenia, čo a kto Vás bude čakať, čo sa bude diať, a ako to bude prebiehať).
 • Ľudskosť a rodinné prostredie, ktorá vás chytí za srdce.
 • Skutočné vzdelávanie, z ktorého sa Vám nebude chcieť ísť domov.

Neučte sa od začiatočníkov, učte sa od skúsených profesionálov!

Je škoda času absolvovať slabý kurz za málo peňazí.

Ešte väčšia škoda času je absolvovať slabý kurz za veľa peňazí.

V ALKP nájdete skutočnú, plnohodnotnú kvalitu a zodpovedajúce ceny.

Po kurze budeme radi za vaše spätné väzby, či to čo prezentujeme sedí s tým čo a ako robíme!