Ktorá vlastnosť, schopnosť alebo zručnosť nesmie chýbať skvelému lektorovi?

Ktorá vlastnosť, schopnosť alebo zručnosť nesmie chýbať skvelému lektorovi?

S lektormi máme bohatú prax. Patria medzi našich členov, robíme s nimi a školíme ich. Spoľahlivo vieme skonštatovať, že každý lektor je iný.

Aký by mal byť skvelý lektor? Čo sa týka „profesie“ lektora, určite vieme, že musí „mať v malíčku“ sociálne, didaktické a andragogické kompetencie.

Položili sme si otázku :Čo nesmie chýbať skvelému lektorovi? 

A pokúsili sme sa to zistiť!

Pod „rúškom“/zámienkou súťaže sme zrealizovali na facebooku prieskum. Cca 100- vka respondentov a ešte viac odpovedí tvoria pre nás zaujímavú vzorku s výpovednou hodnotou.

Otázka znela: Ktorá vlastnosť / schopnosť alebo zručnosť nesmie chýbať skvelému lektorovi?

Chcete vedieť, ktorá vlastnosť/schopnosť alebo zručnosť to je?

Poďte sa s nami na to pozrieť.

Diapazón odpovedí je naozaj široký.

Podľa Vás skvelý lektor je:

 • Empatický (23 odpovedí)
 • Kreatívny (21 odpovedí)
 • Mal by mať zmysel pre humor (12 odpovedí)
 • Nesmie mu chýbať trpezlivosť (10 odpovedí)
 • Mal by byť komunikatívny (7 odpovedí)
 • Autentický (6 odpovedí)
 • Flexibilný (5 odpovedí)
 • Mal by vedieť motivovať účastníkov (4 odpovede)
 • Vnímavý (3 odpovede)
 • Pokorný (2 odpovede)
 • Mal by vzbudzovať prirodzený rešpekt (2 odpovede)
 • Hravý (2 odpovede)

 

Nesmie mu chýbať emočná inteligencia, presvedčivosť, pozitívna myseľ, schopnosť zaujať, sebareflexia, chuť sa vzdelávať, schopnosť rozpoznať potreby cieľovej skupiny, byť odborník v danej problematike, zaujať poslucháča aj prostredníctvom príkladov z dobrej praxe, mal by mať prirodzenú autoritu, mal by vedieť zaujať, byť výrečný, sebaistý, s nadhľadom, všeobecným prehľadom a mal by byť výstižný vo vyjadrovaní.

Taktiež by mal vedieť nadchnúť publikum tak, aby sa zapálili pre prezentovaný obsah.

Lektor by podľa Vás mal byť ako kráľ, ktorý vládne rozumne a s rešpektom vedie svojich poddaných vpred.

Nesmie mu chýbať precíznosť, systematickosť skĺbená s charizmou a oddanosťou resp. láskou k lektorovaniu.

Mal by vedieť podať „veci“ jednoducho, nesmie mu chýbať ľudskosť, otvorenosť, nadšenie, schopnosť improvizovať, čítať ľudí a tiež počúvať potreby klienta.

Pripravovať na vzdelávanie by sa mal zodpovedne, mal by mať záujem o ľudí, byť dôveryhodný, mal by naslúchať a vnímať.

 

A teraz ruku na srdce? Ktoré z týchto vlastností máte a ktoré Vám chýbajú?