Kariérová výchova sa na školách stane prierezovou témou

Kariérová výchova sa na školách stane prierezovou témou

80% ľudí nepracuje v oblasti, ktorú vyštudovalo, je len jeden z alarmujúcich dôvodov, prečo sa zaoberať kariérovou výchovou. Ďalšími sú nespokojnosť a frustrácia v práci a nehovoriac o vzdelávaní bez uplatnenia. Nemôžu byť všetci „manažéri/manažérky“, aj rožky a chlieb budeme chcieť ďalej jesť. Čo sa deje s našou kariérou?

Asociácia výchovných poradcov tvrdí, že duálne vzdelávanie neporastie bez kariérovej výchovy, ktorá by bola súčasťou vzdelávacieho plánu na základných školách.

„Výchovný poradca je desaťročia jedným z mála stabilných a funkčných nástrojov pomoci žiakom pri hľadaní ich ďalšej vzdelávacej a pracovnej cesty,“ uvádza sa v stanovisku. Kariérovou výchovou sa podľa AVP vytvorí žiakovi základ pre sebapoznanie, plánovanie, rozhodovanie, chápanie zákonitostí trhu práce, potrebu celoživotného vzdelávania a flexibilné využívanie svojho potenciálu vzhľadom na meniace sa potreby práce.

Rezort školstva poznamenal, že v rámci zefektívnenia tohto typu poradenstva by sa mali vytvoriť miesta kariérových poradcov ako odborných zamestnancov v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktorí budú v rámci jednotlivých okresov zabezpečovať činnosti, výkon ktorých by bol z hľadiska ich odbornej povahy na školách neefektívny. Ide napríklad o diagnostickú činnosť či o koordináciu výmeny informácií o potrebách na trhu práce. Práca výchovných poradcov s učiteľským úväzkom, ktorí realizujú kariérové poradenstvo súčasne s riešením zložitých výchovných problémov, bude podporená znížením ich priamej výchovnej a vyučovacej povinnosti,“ uzavrel rezort školstva.

Ak Vás zaujíma viac čítajte TU:

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/msvvas-karierova-vychova-sa-na-sk/40431-clanok.html

Zdroj: TASR,22.2.2018

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov svojimi vzdelávacími aktivitami podporuje rozvoj kariérneho/kariérového poradenstva na Slovensku. Desiatky účastníkov, ktorí absolvovali  vzdelávanie akreditované MŠVVaŠ Kariérne poradenstvo alebo vzdelávanie určené pre pedagogických zamestnancov Kariérové poradenstvo vidia význam v prehlbovaní vedomostí o správnom poskytovaní poradenstva od základných škôl, cez stredné a vysoké školy. ALKP prepája svojím vzdelávaním dve oblasti vzdelávania a to školské prostredie a prostredie personalistov, ktorí sú účastníkmi vzdelávania. Pedagogický zamestnanci účasťou na vzdelávaní získavajú 39 kreditov. Jarné termíny sa práve rozbiehajú, viac info o aktuálnych termínoch realizácie vzdelávania nájdete TUhttps://alkp.sk/kalendar-celorocny/#kariernePoradenstvo 

„Tri hlavné veci, ktorých je treba, aby sa dosiahlo čohokoľvek, čo za to stojí, sú: práca, vytrvalosť a zdravý rozum.“ Thomas Alva Edison