Kariérové poradenstvo v teórii a praxi

Máme dobré správy pre všetkých kariérových / kariérnych poradcov (a  nielen pre nich). Vedeli ste o tom, že dvakrát ročne (v júli a v decembri) vychádza elektronický časopis Kariérové poradenstvo v teórii a praxi?

Časopis vydáva Euroguidance centrum a SAAIC a má slúžiť na rozvoj služieb kariérového poradenstva na Slovensku. Časopis je voľne dostupný na adrese: www.saaic.sk/casopiskp.html. Stačí kliknúť a môžete čítať.